Auditor Wewnętrzny, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Zgodnością wg norm ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002

Auditor Wewnętrzny, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Zgodnością - szkolenie
Cena netto 3849.00 zł
Cena brutto 4734.27 zł

Opis

Zdobądź 2 certyfikaty i poznaj 3 normy na 1 szkoleniu!


 1. Poznaj normy ISO z zakresu zarządzania zgodnością (compliance), sygnalistami i zarządzania antykorupcyjnego.
 2. Zdobądź kompetencje i certyfikat Pełnomocnika ds. systemu zarządzania zgodnością wg norm ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002.
 3. Przygotuj audit swojej firmy i uzyskaj certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania zgodnością.


Zarejestruj się już dziś lub zapytaj o dostępny termin!


UWAGA: termin listopadowy szkolenia odbędzie w formule 2 dni + 2 dni jak poniżej:

22-23.11.2023 r. (2 dni, środa - czwartek), a następnie 28-29.11.2023 r. (2 dni, wtorek - środa).


Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał zakres norm ISO 37301:2021 (system zarządzania zgodnością), ISO 37001:2017 (system zarządzania antykorupcyjnego) i ISO 37002:2021 (system zarządzania sygnalistami),
 2. znał i rozumiał funkcje zgodności – pełnomocnika ds. systemu zarządzania wg norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017 i ISO 37002:2021,
 3. znał i rozumiał definicje, cele i kryteria auditu wewnętrznego,
 4. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 37301:2021, ISO 37001:2017, ISO 37002:2021 na potrzeby auditowania wewnętrznego,
 5. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego,
 6. znał i rozumiał kompetencje auditora i zasady wykonywania zadań przez auditora.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017 i ISO 37002:2021,
 2. umiał wdrożyć i realizować zadania funkcji zgodności wg norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017 i ISO 37002:2021,
 3. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017 i ISO 37002:2021 podczas auditu wewnętrznego,
 4. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 5. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody audytowe,
 6. umiała przygotować, zarządzać i doskonalić systemy zarządzania wg norm ISO ISO 37301:2021, ISO 37001:2017 i ISO 37002:2021.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia wymagań norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017 i ISO 37002:2021,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań
 3. w organizacji,
 4. potrafił zarządzać systemem zgodności w organizacji,
 5. potrafił zarządzać systemem antykorupcyjnym w organizacji,
 6. potrafił zarządzać systemem zgłoszeń wewnętrznych, działań następczych i ochrony sygnalistów w organizacji,
 7. potrafił identyfikować możliwości poprawy organizacji poprzez działanie w zgodności, przeciwdziałania korupcji i nadużyciom oraz w zakresie ujawniania nieprawidłowości.

 1. oficerowie compliance zarządzających systemami zarządzania zgodnością (compliance, antykorupcyjna, sygnaliści)
 2. osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgodnością
 3. pełnomocnicy ds. przeciwdziałania korupcji
 4. osoby odpowiedzialne za system zgłoszeń wewnętrznych o nieprawidłowościach w organizacji, działania następcze w związku z tymi zgłoszeniami i ochronę sygnalistów
 5. auditorzy i kandydaci na auditorów systemów zarzadzania zgodnością (compliance, antykorupcyjna, sygnaliści)
 6. pełnomocnicy systemów zarządzania zgodnością (compliance, antykorupcyjna, sygnaliści)

Dzień 1


09:00-12:30

Wprowadzenie

Przedstawienie prowadzącego i uczestników

Omówienie celu szkolenia

Wprowadzenie do norm systemu zarządzania zgodnością

Struktura norm

Definicje

Wspólne elementy norm ISO 37301:2021, ISO 37001 i ISO 37002

Cele i zadania systemu compliance

Cele i zadania systemu przeciwdziałania korupcji

Cele i zadania systemu zgłaszania nieprawidłowością


12:30-13.15

Przerwa

               

13:15-16:00

Wymagania normy ISO 37301:2021

Definicje kontekstu organizacji i jej potrzeb oraz zakresu

Rola przywództwa i osób odpowiedzialnych za system

Planowanie systemu i działań

Przygotowywanie zasobów, dobór kompetencji, komunikacja i szkolenia dla pracowników

Dokumentacja związana z systemem

Utrzymywanie i doskonalenie systemu, wskaźniki i oceny

Interpretacja wymagań normy ISO 37301:2021


Dzień 2


09:00-12:30     

Wymagania normy ISO 37001

Definicje kontekstu organizacji i jej potrzeb oraz zakresu

Rola przywództwa i osób odpowiedzialnych za system

Planowanie systemu i działań

Przygotowywanie zasobów, dobór kompetencji, komunikacja i szkolenia dla pracowników

Dokumentacja związana z systemem

Utrzymywanie i doskonalenie systemu, wskaźniki i oceny

Interpretacja wymagań normy ISO 37001


12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Wymagania normy ISO 37002

Definicje kontekstu organizacji i jej potrzeb oraz zakresu

Rola przywództwa i osób odpowiedzialnych za system

Planowanie systemu i działań

Przygotowywanie zasobów, dobór kompetencji, komunikacja i szkolenia dla pracowników

Dokumentacja związana z systemem

Utrzymywanie i doskonalenie systemu, wskaźniki i oceny

Interpretacja wymagań normy ISO 37002


Dzień 3


09:00-12:30

Wprowadzenie – rola auditora wewnętrznego

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

Zasady prowadzenia auditu

Zalecenia i standardy prowadzenia auditu wg normy ISO 19011

Cele i zakres auditu

Dokumentowanie auditu


12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

Rola i zadania auditora

Przeprowadzanie auditu wewnętrznego systemów zarządzania zgodnością (ISO 37301:2021, ISO 37001 i ISO 37002)


Dzień 4


09:00-12:30

Wprowadzenie - rola pełnomocnika system zarządzania

Zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania 

Funkcja zgodności i zadania wg norm ISO 37301:2021, ISO 37001 i ISO 37002


12:30-13.15

Przerwa

               

13:15-16:00

Rola i zadania pełnomocnika w zakresie funkcji compliance

Rola i zadania pełnomocnika w zakresie przeciwdziałania korupcji

Rola i zadania pełnomocnika w zakresie wewnętrznego systemu zgłaszania i ochrony sygnalistów

Narzędzia, środki realizacji funkcji zgodności

Przegląd zarządzania

Test dla pełnomocników

Test dla auditorów

Ankieta satysfakcji

Zakończenie szkolenia

 1. Poznanie na czym polegają systemy zarządzania i jak wdrożyć system zarządzania zgodnością wg rodziny norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017, ISO 37002:2021
 2. Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 19011 (wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania) i najważniejszymi zasadami prowadzenia auditów. Poznanie przykładów w zakresie wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania wg wymagań norm ISO 37301:2021, ISO 37001, ISO 37002.
 3. Uzyskanie kompetencji i certyfikatu auditora wewnętrznego norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017, ISO 37002:2021
 4. Uzyskanie kompetencji i certyfikatu pełnomocnika ds. zarządzania (funkcji zgodności) systemami wg norm ISO 37301:2021, ISO 37001:2017, ISO 37002:2021

Uczestnik szkolenia po wzięciu udziału w ćwiczeniach i zaliczeniu testów otrzyma:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Wymagania norm ISO 37301:2021, PN-ISO 37001:2017, ISO 37002:2021;
 2. Certyfikat pt. „Audytor wewnętrzny systemów zarządzania zgodnością według norm ISO 37301:2021, PN-ISO 37001:2017, ISO 37002:2021”;
 3. Certyfikat pt. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania zgodnością według norm ISO 37301:2021:2021, ISO 37001, ISO 37002”

wystawione przez Spółkę DEKRA Polska.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły