Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - szkolenie stacjonarne

Cena netto 1699.00 zł
Cena brutto 2089.77 zł

Opis

 1. Chcesz zdobyć uprawnienia Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001?


Zdobądź kompetencje w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Szkolenie skierowane jest do osób, które już znają wymagania normy ISO 9001:2015.


Zapisz się już dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.


Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarzadzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarzadzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarzadzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością

Szkolenie skierowane jest do osób, które już znają wymagania normy ISO 9001:2015.


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań normy ISO 9001:2015, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

Dzień 1


09:00-10:45

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wprowadzenie

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015


10:45-12:30        

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

Ćwiczenie nr 1: Opis spostrzeżeń


12:30-13.15        

Przerwa obiadowa

               

13:15-15:00        

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 1. Definicje auditu
 2. Fazy auditu
 3. Cele auditu
 4. Wyniki auditu
 5. Podejście procesowe do auditu – audit procesu
 6. Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 2: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 3: Zarządzanie ryzykiem w procesie


15:00-16:00                       

Omówienie procedury auditu wewnętrznego

 1. Planowanie auditu
 2. Przygotowanie się do auditu
 3. Prowadzenie auditu
 4. Tworzenie zapisów z auditu
 5. Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie nr 4: Działania korygujące


Dzień 2


09:00-10:45

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 1. Wyznaczenie zespołów auditorskich
 2. Określenie zakresów i celów auditów
 3. Zapoznanie się z dokumentacją
 4. Przygotowanie planu auditu


10:45-12:30

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 1. Przygotowanie listy zagadnień do auditu


12:30-13:15

Przerwa obiadowa


13:15-15:30

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

Opracowanie wyników auditów i prezentacja


15:30-15:45        

Sprawdzian wiedzy


15:45-16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowychsformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.Osoby zainteresowane lepszym przygotowaniem się do szkolenia i zgłębienia wiedzy o wymaganiach normy ISO 9001 zachęcamy do udziału w:

 1. jednodniowym szkoleniu pt. ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością - szkolenie lub
 2. dwugodzinnym webinarze pt. ISO 9001:2015 - wprowadzenie do systemu zarządzania jakością - webinarium
Ocena skuteczności szkolenia

 

100% uczestników weźmie udział w szkoleniu przez pełne 14 godzin ( 12 godzin dydaktycznych) zgodnie z programem merytorycznym.

100% uczestników weźmie udział w 5 ćwiczeniach grupowych z technik audytowania

100% uczestników przeprowadzi audyt symulacyjny (przeprowadzi spotkanie otwierające, przeprowadzi rozmowę z audytowanymi, zada odpowiednie pytania z wykorzystaniem listy pytań i dokona oceny, sporządzi notatki, wypełni dokumenty zrobi spotkanie zamykające z zakomunikowaniem wyników audytu)

Minimum 75% uczestników szkolenia osiągnie wynik testu nie mniejszy niż 75% zgodności 

Średnia ocena nie mniejsza niż 4,5 na 6 punktów, wynikająca z ankiety oceny szkolenia

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach, udział w ćwiczeniach oraz zaliczenie testu. Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”

Szkolenie skierowane jest do osób, które już znają wymagania normy ISO 9001:2015.


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły