Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

Cena netto 1199.00 zł
Cena brutto 1474.77 zł

Opis

Chcesz zdobyć uprawnienia Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001?


Zdobądź kompetencje w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015.


Do udziału w szkoleniu potrzebna jest znajomość wymagań normy ISO 9001, natomiast w czasie szkolenia uczestnik powinien mieć dostęp do treści wymagań normy.


Zapisz się już dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.


Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarzadzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarzadzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarzadzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań normy ISO 9001:2015, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-10:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład / praca w grupach

Wprowadzenie

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

10:30-10:45 Przerwa

Wprowadzenie

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

10:45-12:30 Wykład / ćwiczenia w grupach

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015

Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-14:45 Wykład / ćwiczenia w grupach

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 • Definicje auditu

 • Fazy auditu

 • Cele auditu

 • Wyniki auditu

 • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

 • Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

14:45-15:00 Przerwa

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 • Definicje auditu

 • Fazy auditu

 • Cele auditu

 • Wyniki auditu

 • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

 • Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

15:00-16:00 Wykład / ćwiczenia w grupach

Omówienie procedury auditu wewnętrznego

 • Planowanie auditu

 • Przygotowanie się do auditu

 • Prowadzenie auditu

 • Tworzenie zapisów z auditu

 • Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

Dzień 2 09:00-10:30 Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Wyznaczenie zespołów auditorskich

 • Określenie zakresów i celów auditów

 • Zapoznanie się z dokumentacją

 • Przygotowanie planu auditu

10:30-10:45 Przerwa

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Wyznaczenie zespołów auditorskich

 • Określenie zakresów i celów auditów

 • Zapoznanie się z dokumentacją

 • Przygotowanie planu auditu

10:45-12:30 Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Przygotowanie listy zagadnień do auditu
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-14:45 Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

14:45-15:00 Przerwa

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

15:00-15:30 Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

Opracowanie wyników auditów i prezentacja

15:30-15:45 Test

Sprawdzian wiedzy

15:45-16:00 Dyskusja moderowana / ankiety

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-10:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład / praca w grupach temat:

    Wprowadzenie

    System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

  2. 10:30-10:45

   1. Przerwa temat:

    Wprowadzenie

    System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

  3. 10:45-12:30

   1. Wykład / ćwiczenia w grupach temat:

    Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

    Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015

    Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

  4. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  5. 13:15-14:45

   1. Wykład / ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

    • Definicje auditu

    • Fazy auditu

    • Cele auditu

    • Wyniki auditu

    • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

    • Auditowanieryzyk w procesie

    Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

    Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

  6. 14:45-15:00

   1. Przerwa temat:

    Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

    • Definicje auditu

    • Fazy auditu

    • Cele auditu

    • Wyniki auditu

    • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

    • Auditowanieryzyk w procesie

    Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

    Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

  7. 15:00-16:00

   1. Wykład / ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie procedury auditu wewnętrznego

    • Planowanie auditu

    • Przygotowanie się do auditu

    • Prowadzenie auditu

    • Tworzenie zapisów z auditu

    • Przygotowanie raportu z auditu

    Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

    Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

 2. Dzień 2

  1. 09:00-10:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

    • Wyznaczenie zespołów auditorskich

    • Określenie zakresów i celów auditów

    • Zapoznanie się z dokumentacją

    • Przygotowanie planu auditu

  2. 10:30-10:45

   1. Przerwa temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

    • Wyznaczenie zespołów auditorskich

    • Określenie zakresów i celów auditów

    • Zapoznanie się z dokumentacją

    • Przygotowanie planu auditu

  3. 10:45-12:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

    • Przygotowanie listy zagadnień do auditu
  4. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  5. 13:15-14:45

   1. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

  6. 14:45-15:00

   1. Przerwa temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

  7. 15:00-15:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

    Opracowanie wyników auditów i prezentacja

  8. 15:30-15:45

   1. Test temat:

    Sprawdzian wiedzy

  9. 15:45-16:00

   1. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowychsformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.Osoby zainteresowane lepszym przygotowaniem się do szkolenia i zgłębienia wiedzy o wymaganiach normy ISO 9001 zachęcamy do udziału w:

 1. jednodniowym szkoleniu pt. ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością - szkolenie lub
 2. dwugodzinnym webinarze pt. ISO 9001:2015 - wprowadzenie do systemu zarządzania jakością - webinariumOcena skuteczności szkolenia

 

100% uczestników weźmie udział w szkoleniu przez pełne 14 godzin ( 12 godzin dydaktycznych) zgodnie z programem merytorycznym.

100% uczestników weźmie udział w 5 ćwiczeniach grupowych z technik audytowania

100% uczestników przeprowadzi audyt symulacyjny (przeprowadzi spotkanie otwierające, przeprowadzi rozmowę z audytowanymi, zada odpowiednie pytania z wykorzystaniem listy pytań i dokona oceny, sporządzi notatki, wypełni dokumenty zrobi spotkanie zamykające z zakomunikowaniem wyników audytu)

Minimum 75% uczestników szkolenia osiągnie wynik testu nie mniejszy niż 75% zgodności 

Średnia ocena nie mniejsza niż 4,5 na 6 punktów, wynikająca z ankiety oceny szkolenia


Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach, udział w ćwiczeniach oraz zaliczenie testu. Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.


Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły