Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

Cena netto 1199.00 zł
Cena brutto 1474.77 zł

Opis

Chcesz zdobyć uprawnienia Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001?


Zdobądź kompetencje w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015.


Do udziału w szkoleniu potrzebna jest znajomość wymagań normy ISO 9001, natomiast w czasie szkolenia uczestnik powinien mieć dostęp do treści wymagań normy.


Zapisz się już dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.


Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarzadzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarzadzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarzadzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań normy ISO 9001:2015, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-10:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład / praca w grupach

Wprowadzenie

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

10:30-10:45 Przerwa

Wprowadzenie

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

10:45-12:30 Wykład / ćwiczenia w grupach

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015

Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-14:45 Wykład / ćwiczenia w grupach

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 • Definicje auditu

 • Fazy auditu

 • Cele auditu

 • Wyniki auditu

 • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

 • Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

14:45-15:00 Przerwa

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 • Definicje auditu

 • Fazy auditu

 • Cele auditu

 • Wyniki auditu

 • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

 • Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

15:00-16:00 Wykład / ćwiczenia w grupach

Omówienie procedury auditu wewnętrznego

 • Planowanie auditu

 • Przygotowanie się do auditu

 • Prowadzenie auditu

 • Tworzenie zapisów z auditu

 • Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

Dzień 2 09:00-10:30 Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Wyznaczenie zespołów auditorskich

 • Określenie zakresów i celów auditów

 • Zapoznanie się z dokumentacją

 • Przygotowanie planu auditu

10:30-10:45 Przerwa

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Wyznaczenie zespołów auditorskich

 • Określenie zakresów i celów auditów

 • Zapoznanie się z dokumentacją

 • Przygotowanie planu auditu

10:45-12:30 Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

 • Przygotowanie listy zagadnień do auditu
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-14:45 Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

14:45-15:00 Przerwa

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

15:00-15:30 Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

Opracowanie wyników auditów i prezentacja

15:30-15:45 Test

Sprawdzian wiedzy

15:45-16:00 Dyskusja moderowana / ankiety

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-10:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład / praca w grupach temat:

    Wprowadzenie

    System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

  2. 10:30-10:45

   1. Przerwa temat:

    Wprowadzenie

    System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

  3. 10:45-12:30

   1. Wykład / ćwiczenia w grupach temat:

    Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

    Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015

    Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

  4. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  5. 13:15-14:45

   1. Wykład / ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

    • Definicje auditu

    • Fazy auditu

    • Cele auditu

    • Wyniki auditu

    • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

    • Auditowanieryzyk w procesie

    Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

    Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

  6. 14:45-15:00

   1. Przerwa temat:

    Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

    • Definicje auditu

    • Fazy auditu

    • Cele auditu

    • Wyniki auditu

    • Podejście procesowe do auditu – audit procesu

    • Auditowanieryzyk w procesie

    Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

    Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

  7. 15:00-16:00

   1. Wykład / ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie procedury auditu wewnętrznego

    • Planowanie auditu

    • Przygotowanie się do auditu

    • Prowadzenie auditu

    • Tworzenie zapisów z auditu

    • Przygotowanie raportu z auditu

    Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

    Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

 2. Dzień 2

  1. 09:00-10:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

    • Wyznaczenie zespołów auditorskich

    • Określenie zakresów i celów auditów

    • Zapoznanie się z dokumentacją

    • Przygotowanie planu auditu

  2. 10:30-10:45

   1. Przerwa temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

    • Wyznaczenie zespołów auditorskich

    • Określenie zakresów i celów auditów

    • Zapoznanie się z dokumentacją

    • Przygotowanie planu auditu

  3. 10:45-12:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

    • Przygotowanie listy zagadnień do auditu
  4. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  5. 13:15-14:45

   1. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

  6. 14:45-15:00

   1. Przerwa temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

  7. 15:00-15:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

    Opracowanie wyników auditów i prezentacja

  8. 15:30-15:45

   1. Test temat:

    Sprawdzian wiedzy

  9. 15:45-16:00

   1. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowychsformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.Osoby zainteresowane lepszym przygotowaniem się do szkolenia i zgłębienia wiedzy o wymaganiach normy ISO 9001 zachęcamy do udziału w:

 1. jednodniowym szkoleniu pt. ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością - szkolenie lub
 2. dwugodzinnym webinarze pt. ISO 9001:2015 - wprowadzenie do systemu zarządzania jakością - webinariumOcena skuteczności szkolenia

 

100% uczestników weźmie udział w szkoleniu przez pełne 14 godzin ( 12 godzin dydaktycznych) zgodnie z programem merytorycznym.

100% uczestników weźmie udział w 5 ćwiczeniach grupowych z technik audytowania

100% uczestników przeprowadzi audyt symulacyjny (przeprowadzi spotkanie otwierające, przeprowadzi rozmowę z audytowanymi, zada odpowiednie pytania z wykorzystaniem listy pytań i dokona oceny, sporządzi notatki, wypełni dokumenty zrobi spotkanie zamykające z zakomunikowaniem wyników audytu)

Minimum 75% uczestników szkolenia osiągnie wynik testu nie mniejszy niż 75% zgodności 

Średnia ocena nie mniejsza niż 4,5 na 6 punktów, wynikająca z ankiety oceny szkolenia


Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach, udział w ćwiczeniach oraz zaliczenie testu. Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.


Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły