Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC
Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC!


Poznaj wymagania i prawidłową interpretację norm ISO 22000:2018, HACCP, IFS v8, BRC v9. Zdobądź kompetencje w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami norm ISO 22000, HACCP, IFS, BRC.


Zapisz się już dziś!

Celem szkolenia jest:

 1. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditorów wewnętrznych SZBŻ,
 2. Ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przygotowywania oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBŻ,
 3. Nabycie umiejętności prowadzenia auditu wewnętrznego tak, aby przynosił organizacji wartość dodaną.

 1. Kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 2. auditorzy wewnętrzni, którzy chcą uzupełnić kompetencje.


Dzień 1

09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Prezentacja norm i standardów, omówienie zadań auditora

Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności 

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego wraz z przykładami w postaci zdjęć w celu omówienia zgodności sytuacji z wymaganiami, ćwiczenia z wypowiedzi auditorów.


12:30-13.15

Przerwa


13:15-16:00   

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego wraz z przykładami w postaci zdjęć w celu omówienia zgodności sytuacji z wymaganiami, ćwiczenia z wypowiedzi auditorów.        

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia


Dzień 2

09:00-12:30

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia 

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego - cd. wraz z przykładami w postaci zdjęć w celu omówienia zgodności sytuacji z wymaganiami, ćwiczenia z wypowiedzi auditorów.


Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 1. definicja auditu,
 2. cele i rodzaje auditów,
 3. cykl auditu wewnętrznego,
 4. harmonogram auditów,
 5. wyznaczenie auditorów,
 6. opracowanie planu auditu,
 7. wymagania dla auditora,
 8. plan auditu - ćwiczenie
 9. lista pytań.


12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Przeprowadzenie Auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 1. spotkanie otwierające,
 2. techniki zdobywania informacji,
 3. wywiad.

Ćwiczenie: studium przypadku

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia


Dzień 3

09:00-12:30

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia

Etapy końcowe auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 1. definicja i kryteria stwierdzania niezgodności,
 2. dokumentowanie niezgodności,
 3. efektywne raportowanie wyników auditu, opracowanie raportu, prezentacja dla kierownictwa,
 4. działania wynikające z auditu.
 5. Warsztaty: studium przypadku – praca w grupach polegająca na analizie różnych przypadków celem stwierdzania niezgodności lub jej braku oraz doskonaleniu umiejętności wyciągania wniosków z auditu i pisania raportu. Podczas ćwiczenia będę zastosowane scenki auditowe, w których uczestnicy będę prowadzić konwersację jako auditorzy z wykładowcą jako auditowanym. Dodatkowo, uczestnicy będą ćwiczyli wyciąganie wniosków na podstawie zdjęć. Ćwiczenia pozwolą doskonalić umiejętności spostrzegawczości auditora.


12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Egzamin

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników egzaminu

Szkolenie w formie wykładów, ćwiczeń oraz dyskusji moderowanej.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali umiejętność:

 1. napisania planu auditu,
 2. stworzenia listy pytań kontrolnych,
 3. formułowania niezgodności i spostrzeżeń z auditu,
 4. napisania raportu z auditu,
 5. interpretacji wymagań poszczególnych standardów i norm pod kątem auditu wewnętrznego,
 6. przeprowadzenia rozmów i wywiadów podczas auditu,
 7. prawidłowego zachowania się podczas przeprowadzania auditu.


Certyfikat (po zdaniu egzaminu) wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v8, BRC v9”.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły