Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018, HACCP (CA 2021), IFS v7, BRC v8 oraz zmiany w BRC v9

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC
Cena netto 2499.00 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje  niezbędne do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC!


Poznaj wymagania i prawidłową interpretację norm ISO 22000:2018, HACCP, IFS v7, BRC v8. Zdobądź kompetencje w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami norm ISO 22000, HACCP, IFS, BRC.


Zapisz się już dziś!

Celem szkolenia jest:

 1. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditorów wewnętrznych SZBŻ,
 2. Ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przygotowywania oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych SZBŻ,
 3. Nabycie umiejętności prowadzenia auditu wewnętrznego tak, aby przynosił organizacji wartość dodaną.

 1. Kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 2. auditorzy wewnętrzni, którzy chcą uzupełnić kompetencje.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład z przykładami

Prezentacja norm i standardów, omówienie zadań auditora

Wykład z przykładami

Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego

Dyskusja moderowana

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia

Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego - cd.

Wykład /ćwiczenia

Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • definicja auditu,
 • cele i rodzaje auditów,
 • cykl auditu wewnętrznego,
 • harmonogram auditów,
 • wyznaczenie auditorów,
 • opracowanie planu auditu,
 • wymagania dla auditora,
 • lista pytań.
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /ćwiczenia

Przeprowadzenie Auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • spotkanie otwierające,
 • techniki zdobywania informacji,
 • wywiad.

Ćwiczenie: studium przypadku

Dyskusja moderowana

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Dzień 3 09:00-12:30 Dyskusja moderowana
Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia
Wykład oraz ćwiczenia

Etapy końcowe auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • definicja i kryteria stwierdzania niezgodności,
 • ćwiczenie: studium przypadku,
 • dokumentowanie niezgodności,
 • efektywne raportowanie wyników auditu, opracowanie raportu, prezentacja dla kierownictwa,
 • działania wynikające z auditu.
Ćwiczenie

Warsztaty: ocena przedstawionej sytuacji przez auditorów wraz z określeniem niezgodności, przypisaniem do konkretnego punktu normy/standardu wraz z wyjaśnieniem

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-15:00 Egzamin

Egzamin

Dyskusja moderowana

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników egzaminu

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład z przykładami temat:

    Prezentacja norm i standardów, omówienie zadań auditora

   3. Wykład z przykładami temat:

    Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

   4. Wykład z przykładami temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład z przykładami temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego

   2. Dyskusja moderowana temat:

    Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia

   2. Wykład z przykładami temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia auditora wewnętrznego - cd.

   3. Wykład /ćwiczenia temat:

    Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

    • definicja auditu,
    • cele i rodzaje auditów,
    • cykl auditu wewnętrznego,
    • harmonogram auditów,
    • wyznaczenie auditorów,
    • opracowanie planu auditu,
    • wymagania dla auditora,
    • lista pytań.
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /ćwiczenia temat:

    Przeprowadzenie Auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

    • spotkanie otwierające,
    • techniki zdobywania informacji,
    • wywiad.

    Ćwiczenie: studium przypadku

   2. Dyskusja moderowana temat:

    Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 3. Dzień 3

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:
    Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia
   2. Wykład oraz ćwiczenia temat:

    Etapy końcowe auditu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

    • definicja i kryteria stwierdzania niezgodności,
    • ćwiczenie: studium przypadku,
    • dokumentowanie niezgodności,
    • efektywne raportowanie wyników auditu, opracowanie raportu, prezentacja dla kierownictwa,
    • działania wynikające z auditu.
   3. Ćwiczenie temat:

    Warsztaty: ocena przedstawionej sytuacji przez auditorów wraz z określeniem niezgodności, przypisaniem do konkretnego punktu normy/standardu wraz z wyjaśnieniem

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-15:00

   1. Egzamin temat:

    Egzamin

   2. Dyskusja moderowana temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników egzaminu

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Szkolenie w formie wykładów, ćwiczeń oraz dyskusji moderowanej.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali umiejętność:

 1. napisania planu auditu,
 2. stworzenia listy pytań kontrolnych,
 3. formułowania niezgodności i spostrzeżeń z auditu,
 4. napisania raportu z auditu,
 5. interpretacji wymagań poszczególnych standardów i norm pod kątem auditu wewnętrznego,
 6. przeprowadzenia rozmów i wywiadów podczas auditu,
 7. prawidłowego zachowania się podczas przeprowadzania auditu.


Certyfikat (po zdaniu egzaminu) wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v7, BRC v8”.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły