Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Cena netto 2499.00 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje  niezbędne do pełnienia funkcji Auditora Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001!


Zdobądź pełen zakres wiedzy w zakresie norm: ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego oraz ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). Uzyskaj kompetencje w zakresie prowadzenia i dokumentowania wyników audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001!


Zapisz się na szkolenie już dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał definicje, cele i kryteria auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby auditowania wewnętrznego.
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarzadzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy

Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań norm, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład /Praca w grupach

Wprowadzenie

System zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Wykład /ćwiczenia w grupach

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001– podstawowe zasady

Ćwiczenie: Test z wymagań normISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /Dyskusja moderowana

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby audytowania wewnętrznego

Dzień 2 09:00-12:30 Wykład /Dyskusja moderowana

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznego

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /ćwiczenia w grupach

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 • definicje auditu,
 • fazy auditu,
 • cele auditu,
 • wyniki auditu,
 • podejście procesowe do auditu – audit procesu,
 • puditowanie ryzyk w procesie.

Ćwiczenie: Kwalifikacja spostrzeżeń.

Wykład /ćwiczenia w grupach

Omówienie procedury auditu wewnętrznego

 • planowanie auditu,
 • przygotowanie się do auditu,
 • prowadzenie auditu,
 • tworzenie zapisów z auditu,
 • przygotowanie raportu z auditu.

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie: Działania korygujące

Dzień 3 09:00-12:30 Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

 • wyznaczenie zespołów auditorskich,
 • określenie zakresów i celów auditów,
 • zapoznanie się z dokumentacją,
 • przygotowanie planu auditu.
Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

 • przygotowanie listy zagadnień do auditu.
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

Opracowanie wyników auditów i prezentacja

Test

Sprawdzian wiedzy

Dyskusja moderowana /Ankiety

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład /Praca w grupach temat:

    Wprowadzenie

    System zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

   3. Wykład /ćwiczenia w grupach temat:

    Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001– podstawowe zasady

    Ćwiczenie: Test z wymagań normISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby audytowania wewnętrznego

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznego

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

    • definicje auditu,
    • fazy auditu,
    • cele auditu,
    • wyniki auditu,
    • podejście procesowe do auditu – audit procesu,
    • puditowanie ryzyk w procesie.

    Ćwiczenie: Kwalifikacja spostrzeżeń.

   2. Wykład /ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie procedury auditu wewnętrznego

    • planowanie auditu,
    • przygotowanie się do auditu,
    • prowadzenie auditu,
    • tworzenie zapisów z auditu,
    • przygotowanie raportu z auditu.

    Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

    Ćwiczenie: Działania korygujące

 3. Dzień 3

  1. 09:00-12:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

    • wyznaczenie zespołów auditorskich,
    • określenie zakresów i celów auditów,
    • zapoznanie się z dokumentacją,
    • przygotowanie planu auditu.
   2. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

    • przygotowanie listy zagadnień do auditu.
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

   2. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

    Opracowanie wyników auditów i prezentacja

   3. Test temat:

    Sprawdzian wiedzy

   4. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor Wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”.

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10.
- Tomasz
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły