Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001

Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001
Cena netto 3449.00 zł
Cena brutto 4242.27 zł

Opis

Zdobądź niezbędne kwalifikacje, aby pełnić funkcję Auditora wiodącego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.


 1. Poznaj zasady obowiązujące w systemie zarządzania jakością wg ISO 9001.
 2. Naucz się, jak prawidłowo zaplanować audit w oparciu o dokumentację systemu zarządzania jakością i określone punkty normy ISO 9001.
 3. Dowiedz się na czym polega prawidłowa realizacja auditu zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem.


Do udziału w szkoleniu wymagana jest bardzo dobra znajomość wymagań normy ISO 9001, natomiast w czasie szkolenia uczestnik powinien mieć dostęp do treści wymagań normy.


 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wiodącego wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji,
 2. Nauczenie zasad obowiązujących w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 3. Nauczenie uczestnika szkolenia jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO 9001,
 4. Pokazanie co daje audit firmie i osobie przeprowadzającej audit – motywacja własna audytora,
 5. Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzeniem kwalifikacji na audytora wiodącego.

Na szkolenie dla auditorów wiodących ISO 9001 zapraszamy:

 1. auditorów wewnętrznych ISO 9001 z aktualnym certyfikatem,
 2. posiadających doświadczenie zawodowe min. 5 lat,
 3. posiadających doświadczenie w prowadzeniu minimum 4-rech auditów wewnętrznych od minimum 2 lat.

Szkolenie trwa 40 godzin zegarowych.

Potwierdzenie godzin szkolenia na każdy dzień, wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.


Program:

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia. Prezentacja prowadzącego. Prezentacja uczestników,
 2. Wprowadzenie - system zarządzania jakością,
 3. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – przypomnienie i streszczenie,
 4. Przeprowadzenie sprawdzianu z wymagań normy i ocena,
 5. Ćwiczenie nr 1: Powiązanie wymagań normy z procesami,
 6. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością,
 7. Podejście procesowe,
 8. Ćwiczenie nr 2: Identyfikacja procesów,
 9. Ćwiczenie nr 3: Cele procesów.


Dzień 2

 1. Omówienie metodyki auditu,
 2. Ćwiczenie nr 4: Kwalifikacja spostrzeżeń,
 3. Omówienie metodyki auditu,
 4. Audit procesowy,
 5. Ćwiczenie nr 5: Zaplanowanie auditu procesu,
 6. Procedura auditu,
 7. Przygotowanie formularzy do auditu,
 8. Przykład dokumentacji auditowej.


Dzień 3

 1. Planowanie auditu,
 2. Organizacja auditów ćwiczeniowych,
 3. Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego,
 4. Analiza dokumentacji,
 5. Ćwiczenie nr 6: Opracowanie planu auditu,
 6. Analiza dokumentacji,
 7. Ćwiczenie nr 7: Sporządzanie listy pytań kontrolnych,
 8. Analiza dokumentacji,
 9. Ćwiczenie nr 8: Przegląd i ocena dokumentacji,
 10. Ogłoszenie i omówienie wyników przeglądu dokumentacji,
 11. Kwalifikacja spostrzeżeń.


Dzień 4

 1. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa,
 2. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa,
 3. Ogłoszenie i omówienie wyników przeglądu dokumentacji,
 4. Kwalifikacja spostrzeżeń,
 5. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 3 grupa,
 6. Ćwiczenie nr 9: Działania korekcyjne i korygujące.


Dzień 5

 1. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 4 grupa,
 2. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 5 grupa,
 3. Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy,
 4. Ogłoszenie i omówienie wyników,
 5. Podsumowanie szkolenia,
 6. Wypełnienie ankiet.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 1. Przygotować plan auditu w oparciu o dokumentację SZJ i określone punkty normy ISO 9001:2015
 2. Przygotować listę pytań do audytowanych zgodnie z planem
 3. Przeprowadzać audit zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem
 4. Sformułować i zapisać prawidłowo: niezgodność, uwagę i szanse na doskonalenie (potencjał do doskonalenia)
 5. Uzasadnić wynik audytu odpowiednim dowodem
 6. Prawidłowo zakwalifikować niezgodność do punktu normy ISO 9001
 7. Sporządzić kompletny i użyteczny raport z audytu
 8. Sformułować i zapisać prawidłowo: działanie korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze po audycie
 9. Przeprowadzić ocenę skuteczności działań i taka ocenę udokumentować.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły