Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Audytor Wewnętrzny ISO 27001
Cena netto 1749.00 zł
Cena brutto 2151.27 zł

Opis

Zdobądź praktyczne kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa! Uzyskaj certyfikat DEKRA i przeprowadzaj efektywnie audyty zgodnie z wymaganiami ISO 27001:2022


Uzyskaj wiedzę i potwierdzenie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.


Poznaj zasady obowiązujące w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.


Dowiedz się, jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO 27001.


Do udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość wymagań normy ISO 27001 oraz dostęp do treści normy w czasie szkolenia.


Zapisz się na szkolenie już dziś!Szkolenie jest przygotowane również pod wymagania normy ISO/IEC 27001 z 2022 roku. Aktualnie przedmiotowa norma jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. Nie ma jeszcze oficjalnego polskiego tłumaczenia. https://www.iso.org/standard/27001

Podczas szkolenia, ekspert spółki DEKRA poprowadzi zajęcia w języku polskim na podstawie własnego tłumaczenia normy. DEKRA ze względu na prawa autorskie nie udostępnia tłumaczeń ani treści norm. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w treść normy we własnym zakresie.

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2022.
 2. Poznanie wymagań normy ISO/IEC 27001:2022 pod kątem audytowania wewnętrznego.
 3. Nabycie umiejętności przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022.
 4. Doskonalenie kompetencji społecznych głównie jako profesjonalizacji w relacjach zawodowych poprzez kreowanie sytuacji audytowej.

 1. Inspektorzy ochrony danych, pracownicy/konsultanci zajmujący się bezpieczeństwem informacji, wszyscy, którzy chcą zgłębić system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022 w celu jego audytowania.
 2. Audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może być osoba, która jest w stanie ocenić prawidłowość zastosowania zabezpieczeń na podstawie przedstawionych dowodów. Zabezpieczenia mogą mieć charakter: organizacyjny, techniczny, prawny, informatyczny. Podkreślamy, że audytor SZBI musi się choć trochę orientować w sprawach informatycznych.
 3. Uczestnicy szkolenia mogą dostarczyć na szkolenie dokumentację w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Warunek jest taki, żeby to nie naruszyło bezpieczeństwa informacji.


Dzień 1


09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

Cykl Deminga, zarządzanie procesowe w bezpieczeństwie informacji

System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022 – wymagania normy w kontekście audytowania wewnętrznego

Zabezpieczenia stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (załącznik A normy)


12:30-13.15

Przerwa


13:15-16:00

Zabezpieczenia stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (załącznik A normy)Dzień 2


09:00-12:30

Metodyka audytu wewnętrznego w tym

 1. planowanie,
 2. przygotowanie,
 3. przeprowadzenie i
 4. zakończenie audytu


12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Przygotowanie raportu z audytu

Działania korygujące

Ocena skuteczności działań


Przeprowadzenie egzaminu - Test wewnętrzny


Podsumowanie szkolenia

Wypełnienie ankiet


 1. Zdobycie wiedzy praktycznej w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.
 2. Nauczenie uczestnika szkolenia jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022.

Certyfikat (po zdaniu egzaminu) wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska AUDYTOR WEWNĘTRZNY systemu zarządzania informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2022.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły