Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Audytor Wewnętrzny ISO 27001
Cena netto 1499.00 zł

Opis

Zdobądź praktyczne kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa! Uzyskaj certyfikat DEKRA i przeprowadzaj efektywnie audyty zgodnie z wymaganiami ISO 27001!


Uzyskaj wiedzę i potwierdzenie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.


Poznaj zasady obowiązujące w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ISO 27001).


Dowiedz się, jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.


Do udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość wymagań normy ISO 27001 oraz dostęp do treści normy w czasie szkolenia.


Zapisz się na szkolenie już dziś!

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego wraz z oceną i potwierdzeniem kompetencji.
 2. Nauczenie zasad obowiązujących w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ISO 27001).
 3. Nauczenie uczestnika szkolenia, jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.
 4. Pokazanie co daje audyt firmie i osobie przeprowadzającej audyt – motywacja własna audytora.
 5. Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzeniem kompetencji na audytora wewnętrznego.

 1. Audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może być osoba, która jest w stanie ocenić prawidłowość zastosowania zabezpieczeń na podstawie przedstawionych dowodów. Zabezpieczenia mogą mieć charakter: organizacyjny, techniczny, prawny, informatyczny. Podkreślamy, że audytor SZBI musi się choć trochę orientować w sprawach informatycznych.
 2. Uczestnicy szkolenia mogą dostarczyć na szkolenie dokumentację w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Warunek jest taki, żeby to nie naruszyło bezpieczeństwa informacji.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Prezentacja / wykład / warsztaty

Rozpoczęcie szkolenia

Prezentacja prowadzącego

Prezentacja uczestników

Prezentacja / wykład / warsztaty

Wprowadzenie

System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Prezentacja / wykład / warsztaty

Zabezpieczenia stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (załącznik A normy)

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / warsztaty

Logika budowy systemu: zależności pomiędzy wymaganiami i zabezpieczeniami

Wykład / warsztaty

Metodyka audytu wewnętrznego

Dzień 2 09:00-12:30 Wykład / warsztaty

Specyfika audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wykład / warsztaty

Przygotowanie dokumentacji audytowej dla podanych scenariuszy

Wykład / warsztaty

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – grupa 1

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Warsztaty

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego– grupa 2

Warsztaty

Przygotowanie raportu z audytu

Działania korygujące

Ocena skuteczności działań

Test

Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy

Ogłoszenie i mówienie wyników

Prezentacja

Podsumowanie szkolenia

Wypełnienie ankiet

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Prezentacja / wykład / warsztaty temat:

    Rozpoczęcie szkolenia

    Prezentacja prowadzącego

    Prezentacja uczestników

   2. Prezentacja / wykład / warsztaty temat:

    Wprowadzenie

    System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017

   3. Prezentacja / wykład / warsztaty temat:

    Zabezpieczenia stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (załącznik A normy)

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / warsztaty temat:

    Logika budowy systemu: zależności pomiędzy wymaganiami i zabezpieczeniami

   2. Wykład / warsztaty temat:

    Metodyka audytu wewnętrznego

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład / warsztaty temat:

    Specyfika audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

   2. Wykład / warsztaty temat:

    Przygotowanie dokumentacji audytowej dla podanych scenariuszy

   3. Wykład / warsztaty temat:

    Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – grupa 1

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Warsztaty temat:

    Przeprowadzenie audytu wewnętrznego– grupa 2

   2. Warsztaty temat:

    Przygotowanie raportu z audytu

    Działania korygujące

    Ocena skuteczności działań

   3. Test temat:

    Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy

    Ogłoszenie i mówienie wyników

   4. Prezentacja temat:

    Podsumowanie szkolenia

    Wypełnienie ankiet

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 1. Przygotować plan audytu.
 2. Przygotować listę pytań zgodnie z planemaudytu i określonymi punktami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.
 3. Przygotować się do przeprowadzenia audytu SZBI.
 4. Przeprowadzać audyt zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem.
 5. Sformułować i zapisać prawidłowo: incydent, niezgodność, uwagę i szanse na doskonalenie.
 6. Uzasadnić wynik audytu odpowiednim dowodem.
 7. Prawidłowo zakwalifikować niezgodność do punktu normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 lub zabezpieczenia.
 8. Sporządzić kompletny i użyteczny raport z audytu.
 9. Sformułować i zapisać prawidłowo: działanie korekcyjne, korygujące po audycie.
 10. Przeprowadzić ocenę skuteczności działań i taka ocenę udokumentować.

Certyfikat (po zaliczeniu testu) wystawiany przez spółkę DEKRA Polska „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2017”.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły