Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Audytor Wewnętrzny ISO 27001
Cena netto 1749.00 zł
Cena brutto 2151.27 zł

Opis

Zdobądź praktyczne kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa! Uzyskaj certyfikat DEKRA i przeprowadzaj efektywnie audyty zgodnie z wymaganiami ISO 27001:2022


Uzyskaj wiedzę i potwierdzenie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.


Poznaj zasady obowiązujące w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.


Dowiedz się, jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO 27001.


Do udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość wymagań normy ISO 27001 oraz dostęp do treści normy w czasie szkolenia.


Zapisz się na szkolenie już dziś!Szkolenie jest przygotowane również pod wymagania normy ISO/IEC 27001 z 2022 roku. Aktualnie przedmiotowa norma jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. Nie ma jeszcze oficjalnego polskiego tłumaczenia. https://www.iso.org/standard/27001

Podczas szkolenia, ekspert spółki DEKRA poprowadzi zajęcia w języku polskim na podstawie własnego tłumaczenia normy. DEKRA ze względu na prawa autorskie nie udostępnia tłumaczeń ani treści norm. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w treść normy we własnym zakresie.

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2022.
 2. Poznanie wymagań normy ISO/IEC 27001:2022 pod kątem audytowania wewnętrznego.
 3. Nabycie umiejętności przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022.
 4. Doskonalenie kompetencji społecznych głównie jako profesjonalizacji w relacjach zawodowych poprzez kreowanie sytuacji audytowej.

 1. Inspektorzy ochrony danych, pracownicy/konsultanci zajmujący się bezpieczeństwem informacji, wszyscy, którzy chcą zgłębić system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022 w celu jego audytowania.
 2. Audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może być osoba, która jest w stanie ocenić prawidłowość zastosowania zabezpieczeń na podstawie przedstawionych dowodów. Zabezpieczenia mogą mieć charakter: organizacyjny, techniczny, prawny, informatyczny. Podkreślamy, że audytor SZBI musi się choć trochę orientować w sprawach informatycznych.
 3. Uczestnicy szkolenia mogą dostarczyć na szkolenie dokumentację w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Warunek jest taki, żeby to nie naruszyło bezpieczeństwa informacji.


Dzień 1


09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

Cykl Deminga, zarządzanie procesowe w bezpieczeństwie informacji

System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022 – wymagania normy w kontekście audytowania wewnętrznego

Zabezpieczenia stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (załącznik A normy)


12:30-13.15

Przerwa


13:15-16:00

Zabezpieczenia stosowane w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (załącznik A normy)Dzień 2


09:00-12:30

Metodyka audytu wewnętrznego w tym

 1. planowanie,
 2. przygotowanie,
 3. przeprowadzenie i
 4. zakończenie audytu


12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Przygotowanie raportu z audytu

Działania korygujące

Ocena skuteczności działań


Przeprowadzenie egzaminu - Test wewnętrzny


Podsumowanie szkolenia

Wypełnienie ankiet


 1. Zdobycie wiedzy praktycznej w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.
 2. Nauczenie uczestnika szkolenia jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022.

Certyfikat (po zdaniu egzaminu) wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska AUDYTOR WEWNĘTRZNY systemu zarządzania informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2022.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły