Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301
Cena netto 3849.00 zł
Cena brutto 4734.27 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i potwierdzenie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301!


Ekspert DEKRA przedstawi Ci zasady obowiązujące w systemie zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301.


Dowiesz się, jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz norm ISO 22301 i ISO 19011.


Weźmiesz udział w egzaminie kompetencji, aby uzyskać uprawnienia do audytowania systemu zarządzania ciągłością działania.


 1. Przygotowanie do pełnienia funkcji audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania

Cele szkolenia w zakresie wiedzy:

 1. Nauczenie zasad obowiązujących w systemie zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301.

Cele szkolenia w zakresie umiejętności:

 1. Nauczenie uczestnika szkolenia jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz norm ISO 22301 i ISO 19011.

Cele szkolenia w zakresie kompetencji społecznych:

 1. Pokazanie co daje audyt firmie i osobie przeprowadzającej audyt – motywacja własna audytora.
 2. Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzeniem kwalifikacji na audytora wiodącego.
 3. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora wiodącego wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji.

 1. Zainteresowani prowadzeniem audytów systemu zarządzania ciągłością działania,
 2. Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego,
 3. Posiadanie certyfikatu audytora wewnętrznego,
 4. Posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu minimum dwóch audytów wewnętrznych zgodnych z ISO 22301.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia

Co to jest system zarządzania ciągłością działania

Znaczenie i cel wdrażania SZCD

Korzyści z wdrożenia SZCD

Struktura, hierarchia i wzajemne powiązania pomiędzy dokumentami specyficznymi dla SZCD

Wymagania prawne i regulacyjne istotne dla ciągłości działania

Terminologia

Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia

Wymagania normy PN-EN ISO 22301:2020-04:

 • Kontekst organizacji,
 • Przywództwo,
 • Planowanie w tym analiza BIA oraz zarządzanie ryzykiem
12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-17:00 Przerwa obiadowa

Wymagania normy PN-EN ISO 22301:2020-04:

 • Wsparcie,
 • Działania operacyjne,
 • Ocena wyników,
 • Doskonalenie.
Przerwa obiadowa

Sprawdzenie znajomości normy (ćwiczenia)

Przerwa obiadowa

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia

Dzień 2 09:00-12:30 Wykład / ćwiczenia

Cele, założenia i podstawowe pojęcia audytu wg ISO 19011 i odpowiednie fragmenty ISO / IEC 17021

Wykład / ćwiczenia

Metodyka audytu: omówienie metodyki audytu i wyjaśnienie roli jej poszczególnych etapów

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-17:00 Wykład / ćwiczenia

Planowanie audytu: prezentacja i omówienie technik planowania audytów

Wykład / ćwiczenia

Rozpoznawanie niezgodności: ćwiczenia oparte na faktycznych i fikcyjnych sytuacjach z przedsiębiorstw i urzędów

Wykład / ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia

Dzień 3 09:00-12:30 Dyskusja modewlowana / wykład / ćwiczenia

Planowanie audytów ćwiczeniowych

Przygotowanie się do audytów

Dyskusja modewlowana / wykład / ćwiczenia

Opracowanie planu audytu, sporządzenie listy pytań kontrolnych, analiza dokumentacji

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-17:00 Ćwiczenia

Przeprowadzenie audytów ćwiczeniowych

Omówienie wyników

Ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie trzeciego dnia

Dzień 4 09:00-12:30 Ćwiczenia

Audytowanie najwyższego kierownictwa

Ćwiczenia

Audytowanie BIA i analizy ryzyka

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-17:00 Ćwiczenia

Audytowanie działań operacyjnych

Ćwiczenia

Audytowanie oceny, pomiarów i monitorowania

Ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie czwartego dnia

Dzień 5 09:00-12:30 Dyskusja

Powtórka wiedzy Runda pytań i odpowiedzi Wskazówki dotyczące auditowania systemu zarządzania ciągłością działania

Omówienie procesu egzaminowania

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-17:00 Egzamin

Egzamin na

Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnym z normą PN-EN ISO 22301:2020-04”.

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Co to jest system zarządzania ciągłością działania

    Znaczenie i cel wdrażania SZCD

    Korzyści z wdrożenia SZCD

    Struktura, hierarchia i wzajemne powiązania pomiędzy dokumentami specyficznymi dla SZCD

    Wymagania prawne i regulacyjne istotne dla ciągłości działania

    Terminologia

   3. Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Wymagania normy PN-EN ISO 22301:2020-04:

    • Kontekst organizacji,
    • Przywództwo,
    • Planowanie w tym analiza BIA oraz zarządzanie ryzykiem
  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-17:00

   1. Przerwa obiadowa temat:

    Wymagania normy PN-EN ISO 22301:2020-04:

    • Wsparcie,
    • Działania operacyjne,
    • Ocena wyników,
    • Doskonalenie.
   2. Przerwa obiadowa temat:

    Sprawdzenie znajomości normy (ćwiczenia)

   3. Przerwa obiadowa temat:

    Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład / ćwiczenia temat:

    Cele, założenia i podstawowe pojęcia audytu wg ISO 19011 i odpowiednie fragmenty ISO / IEC 17021

   2. Wykład / ćwiczenia temat:

    Metodyka audytu: omówienie metodyki audytu i wyjaśnienie roli jej poszczególnych etapów

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-17:00

   1. Wykład / ćwiczenia temat:

    Planowanie audytu: prezentacja i omówienie technik planowania audytów

   2. Wykład / ćwiczenia temat:

    Rozpoznawanie niezgodności: ćwiczenia oparte na faktycznych i fikcyjnych sytuacjach z przedsiębiorstw i urzędów

   3. Wykład / ćwiczenia temat:

    Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia

 3. Dzień 3

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja modewlowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Planowanie audytów ćwiczeniowych

    Przygotowanie się do audytów

   2. Dyskusja modewlowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Opracowanie planu audytu, sporządzenie listy pytań kontrolnych, analiza dokumentacji

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-17:00

   1. Ćwiczenia temat:

    Przeprowadzenie audytów ćwiczeniowych

    Omówienie wyników

   2. Ćwiczenia temat:

    Podsumowanie i zakończenie trzeciego dnia

 4. Dzień 4

  1. 09:00-12:30

   1. Ćwiczenia temat:

    Audytowanie najwyższego kierownictwa

   2. Ćwiczenia temat:

    Audytowanie BIA i analizy ryzyka

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-17:00

   1. Ćwiczenia temat:

    Audytowanie działań operacyjnych

   2. Ćwiczenia temat:

    Audytowanie oceny, pomiarów i monitorowania

   3. Ćwiczenia temat:

    Podsumowanie i zakończenie czwartego dnia

 5. Dzień 5

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja temat:

    Powtórka wiedzy Runda pytań i odpowiedzi Wskazówki dotyczące auditowania systemu zarządzania ciągłością działania

    Omówienie procesu egzaminowania

    Podsumowanie i zakończenie szkolenia

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-17:00

   1. Egzamin temat:

    Egzamin na

    Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnym z normą PN-EN ISO 22301:2020-04”.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na zmiany w normach serii ISO 27001, zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Szkolenie zawiera minimum czterdzieści pięć godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń.

Efekty szkolenia w zakresie nabytej wiedzy:

 1. Uczestnik będzie znał normę ISO 22301 na potrzeby audytu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie potrafił przygotować plan audytu w oparciu o dokumentację SZCD i określone punkty normy ISO 22301,
 3. Uczestnik będzie potrafił przygotować listę pytań do audytowanych zgodnie z planem.

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych umiejętności:

 1. Uczestnik będzie potrafił przeprowadzać audyt zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem,
 2. Uczestnik będzie potrafił sformułować i zapisać prawidłowo: niezgodność, uwagę i szanse na doskonalenie (potencjał do doskonalenia),
 3. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo zakwalifikować niezgodność do punktu normy ISO 22301,
 4. Uczestnik będzie potrafił sporządzić kompletny i użyteczny raport z audytu,
 5. Uczestnik będzie potrafił sformułować i zapisać prawidłowo: działanie korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze po audycie.

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych:

 1. Uczestnik będzie potrafił uzasadnić wynik audytu odpowiednim dowodem,
 2. Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić ocenę skuteczności działań i taka ocenę udokumentować.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2020-04 wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły