Inspektor Ochrony Danych

Cena netto 1999.00 zł
Cena brutto 2458.77 zł

Opis

Jesteś osobą odpowiedzialną za wdrożenie RODO? Chcesz zdobądź kompetencje Inspektora Danych Osobowych?


Poznaj krajowe i europejskie przepisy o ochronie danych osobowych. Zdobądź praktyczną wiedzy o realizacji funkcji Inspektora Ochrony Danych. Uzyskaj kompetencje w zakresie opracowania polityki ochrony danych, umów powierzenia i procedur przetwarzania danych zgodnie z RODO. Dowiedz się, jak skutecznie przygotować organizację do auditu.


Zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu już dziś!

Przygotowanie przyszłych inspektorów danych osobowych do pracy zgodnie z przepisami, które obowiązują od 25 maja 2018 r.*

 

*Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych doświadczeń oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/467/WE. Szkolenie przygotowuje przyszłych inspektorów danych osobowych do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Kandydaci na inspektorów danych osobowych (IOD), administratorzy bezpieczeństwa informacji.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Podstawy prawne ochrony danych osobowych na poziomie europejskim i krajowym

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Prawo cywilne w zakresie dotyczącym danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Definicje w zakresie ochrony danych osobowych:

 • dane osobowe,

 • przetwarzanie,

 • ograniczenie przetwarzania,

 • profilowanie,

 • pseudominizacja,

 • administrator,

 • podmiot przetwarzający,

 • odbiorca,

 • zgoda,

 • naruszenie ochrony danych osobowych,

 • dane genetyczne, biometryczne, dotyczące stanu zdrowia.

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Inspektor Ochrony Danych: wyznaczenie, status, zadania, odpowiedzialność

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • zgodność z prawem,

 • rzetelność,

 • przejrzystość,

 • ograniczenie celu,

 • prawidłowość,

 • ograniczenie przechowywania,

 • integralność i poufność,

 • rozliczalność.

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do uzyskania informacji,

 • prawo dostępu do danych,

 • prawo do sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do bycia zapomnianym,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do sprzeciwu,

 • prawo do niepodlegania profilowaniu.

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Obowiązki administratora danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zagadnienia dotyczące oceny ryzyka i oceny skutków dla danych:

 • przeprowadzanie analizy ryzyka,

 • ocena skutków,

 • zagadnienia w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa danych (zagrożenia cybernetyczne, fizyczne, etc.),

 • bezpieczeństwo danych osobowych (informatyczne, techniczne, organizacyjne).

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Dokumentacja przetwarzania danych a w tym:

 • polityki ochrony danych,

 • rejestr czynności przetwarzania,

 • klauzule zgód odpowiadające RODO,

 • obowiązki informacyjne,

 • umowy powierzenia przetwarzania.

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Transfer danych do państw trzecich

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zagadnienia dotyczące postępowania przy naruszeniu danych osobowych

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Dzień 3 09:00-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia

Zagadnienia dotyczące kontroli, audytu i certyfikacji

Test

Test wewnętrzny

Dyskusja moderowana / ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Podstawy prawne ochrony danych osobowych na poziomie europejskim i krajowym

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Prawo cywilne w zakresie dotyczącym danych osobowych

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Definicje w zakresie ochrony danych osobowych:

    • dane osobowe,

    • przetwarzanie,

    • ograniczenie przetwarzania,

    • profilowanie,

    • pseudominizacja,

    • administrator,

    • podmiot przetwarzający,

    • odbiorca,

    • zgoda,

    • naruszenie ochrony danych osobowych,

    • dane genetyczne, biometryczne, dotyczące stanu zdrowia.

   5. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Inspektor Ochrony Danych: wyznaczenie, status, zadania, odpowiedzialność

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

    • zgodność z prawem,

    • rzetelność,

    • przejrzystość,

    • ograniczenie celu,

    • prawidłowość,

    • ograniczenie przechowywania,

    • integralność i poufność,

    • rozliczalność.

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Prawa osób, których dane dotyczą:

    • prawo do uzyskania informacji,

    • prawo dostępu do danych,

    • prawo do sprostowania danych,

    • prawo do usunięcia danych,

    • prawo do bycia zapomnianym,

    • prawo do ograniczenia przetwarzania,

    • prawo do przenoszenia danych,

    • prawo do sprzeciwu,

    • prawo do niepodlegania profilowaniu.

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Obowiązki administratora danych osobowych

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora

   5. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zagadnienia dotyczące oceny ryzyka i oceny skutków dla danych:

    • przeprowadzanie analizy ryzyka,

    • ocena skutków,

    • zagadnienia w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa danych (zagrożenia cybernetyczne, fizyczne, etc.),

    • bezpieczeństwo danych osobowych (informatyczne, techniczne, organizacyjne).

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Dokumentacja przetwarzania danych a w tym:

    • polityki ochrony danych,

    • rejestr czynności przetwarzania,

    • klauzule zgód odpowiadające RODO,

    • obowiązki informacyjne,

    • umowy powierzenia przetwarzania.

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Transfer danych do państw trzecich

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zagadnienia dotyczące postępowania przy naruszeniu danych osobowych

   4. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 3. Dzień 3

  1. 09:00-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

   2. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

   3. Dyskusja moderowana / wykłady / case study / ćwiczenia temat:

    Zagadnienia dotyczące kontroli, audytu i certyfikacji

   4. Test temat:

    Test wewnętrzny

   5. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Dyskusja moderowana, wykłady, ćwiczenia i case study.

Metodologia szkolenia: szkolenie zawiera minimum dziesięć godzin dydaktycznych wykładów i minimum sześć godzin dydaktycznych ćwiczeń.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 1. potrafi samodzielnie pełnić funkcję inspektora ochrony danych,
 2. zna i rozumie istotne pojęcia i definicje zawarte w przepisach o ochronie danych osobowych,
 3. zna i rozumie obowiązki i zadania inspektora ochrony danych,
 4. potrafi samodzielnie opracować polityki danych osobowych tj. politykę bezpieczeństwa, politykę retencji, politykę reagowania na incydenty, politykę komunikacji,
 5. potrafi samodzielnie prowadzić rejestr czynności przetwarzania, 
 6. potrafi samodzielnie opracować umowy powierzenia,
 7. potrafi samodzielnie opracować zgody i obowiązki informacyjne,
 8. potrafi samodzielnie przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 9. potrafi przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia bezpieczeństwa danych,
 10. potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji.


Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą test, otrzymają certyfikat „Inspektor Ochrony Danych” wystawiany przez spółkę DEKRA Polska

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły