ISO 37001 – system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Cena netto 1399.00 zł

Opis

Systemowe podejście do Zarządzania Antykorupcyjnego to klucz zdrowych organizacji!


Nie bądź w tyle i zadbaj o najwyższe standardy w oparciu o wymagania normy ISO 37001.


Podczas szkolenia poznasz:

 1. definicje i wymagania systemu zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001,
 2. dobre praktyki w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania antykorupcyjnego,
 3. system przeciwdziałania korupcji z perspektywy zmieniających się wymogów prawnych oraz zaleceń i wytycznych.


Zarejestruj się już dziś!

Korupcja – jaka jest? 

Co wiemy o korupcji – podstawowe informacje o korupcji, jaka jest jej skala, obszary występowania, zakres odpowiedzialności

 

Typowe mechanizmy korupcyjne

Sposoby rozpoznawania symptomów, zachowania sprzyjające korupcji, źródła ryzyka

 

System zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001

Czego dotyczy norma i co reguluje, zastosowanie, interpretacja wymogów:


 1. zakres i cel normy
 2. terminologia, definicji,
 3. zasady określone normą,
 4. struktura,
 5. wymagania normy,
 6. analiza ryzyka,
 7. dokumentacja,
 8. środki antykorupcyjne.


Dobre praktyki w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu zgodności Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001

Przykłady i doświadczenia z autentycznych wdrożeń w podmiotach publicznych i prywatnych, problemy wdrożeniowe i dobre rozwiązania

 1. rola kierownictwa i osób odpowiedzialnych za wdrożenie,
 2. elementy procedur antykorupcyjnych istotne dla organizacji,
 3. skuteczny system zgłaszania podejrzeń i przypadków korupcji,
 4. komunikacja wewnętrzna i szkolenia w związku z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.


System przeciwdziałania korupcji z perspektywy zmieniających się wymogów prawnych oraz zaleceń i wytycznych

Zmiana otoczenia prawnego zaostrzenia przepisów karnych i uprawnienia służb – konsekwencje i ryzyka, nowe kompetencje organów ścigania w zakresie wykrywania korupcji, należyta staranność w przeciwdziałaniu korupcji

 1. co zdecyduje o skuteczności i niepozorności wewnętrznych procedur,
 2. wytyczne, wzorce i przykłady rozwiązań antykorupcyjnych,
 3. regulacje odnoszące się do wymogów antykorupcyjnych,
 4. dlaczego wdrożenie środków antykorupcyjnych jest dzisiaj tak istotne?

 

Czas trwania:

Szkolenie odbywa się w godz. 9-16.00.

W godz. 12.30-13.15 jest zaplanowana przerwa obiadowa. Przerwy kawowe będą dopasowane do potrzeb.


dyskusja, mini wykłady, rundy pytań i odpowiedzi, porady, konsultacje

Szkolenie prowadzi trener - ekspert w zakresie:

 1. ekspert rozwiązań compliance,
 2. specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 3. koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

 

Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.

Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.

Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiad doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „ISO 37001:2016 – system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi” wystawione przez Spółkę DEKRA Polska

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10.
- Tomasz
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę.
- Beata

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły