ISO 37001 – system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Systemowe podejście do Zarządzania Antykorupcyjnego to klucz zdrowych organizacji!


Nie bądź w tyle i zadbaj o najwyższe standardy w oparciu o wymagania normy ISO 37001.


Podczas szkolenia poznasz:

 1. definicje i wymagania systemu zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001,
 2. dobre praktyki w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania antykorupcyjnego,
 3. system przeciwdziałania korupcji z perspektywy zmieniających się wymogów prawnych oraz zaleceń i wytycznych.


Zarejestruj się już dziś!

Korupcja – jaka jest? 

Co wiemy o korupcji – podstawowe informacje o korupcji, jaka jest jej skala, obszary występowania, zakres odpowiedzialności

 

Typowe mechanizmy korupcyjne

Sposoby rozpoznawania symptomów, zachowania sprzyjające korupcji, źródła ryzyka

 

System zarządzania antykorupcyjnego ISO 37001

Czego dotyczy norma i co reguluje, zastosowanie, interpretacja wymogów:


 1. zakres i cel normy
 2. terminologia, definicji,
 3. zasady określone normą,
 4. struktura,
 5. wymagania normy,
 6. analiza ryzyka,
 7. dokumentacja,
 8. środki antykorupcyjne.


Dobre praktyki w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu zgodności Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001

Przykłady i doświadczenia z autentycznych wdrożeń w podmiotach publicznych i prywatnych, problemy wdrożeniowe i dobre rozwiązania

 1. rola kierownictwa i osób odpowiedzialnych za wdrożenie,
 2. elementy procedur antykorupcyjnych istotne dla organizacji,
 3. skuteczny system zgłaszania podejrzeń i przypadków korupcji,
 4. komunikacja wewnętrzna i szkolenia w związku z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.


System przeciwdziałania korupcji z perspektywy zmieniających się wymogów prawnych oraz zaleceń i wytycznych

Zmiana otoczenia prawnego zaostrzenia przepisów karnych i uprawnienia służb – konsekwencje i ryzyka, nowe kompetencje organów ścigania w zakresie wykrywania korupcji, należyta staranność w przeciwdziałaniu korupcji

 1. co zdecyduje o skuteczności i niepozorności wewnętrznych procedur,
 2. wytyczne, wzorce i przykłady rozwiązań antykorupcyjnych,
 3. regulacje odnoszące się do wymogów antykorupcyjnych,
 4. dlaczego wdrożenie środków antykorupcyjnych jest dzisiaj tak istotne?

 

Czas trwania:

Szkolenie odbywa się w godz. 9-16.00.

W godz. 12.30-13.15 jest zaplanowana przerwa obiadowa. Przerwy kawowe będą dopasowane do potrzeb.


dyskusja, mini wykłady, rundy pytań i odpowiedzi, porady, konsultacje

Szkolenie prowadzi trener - ekspert w zakresie:

 1. ekspert rozwiązań compliance,
 2. specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 3. koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

 

Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.

Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.

Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiad doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „ISO 37001:2016 – system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi” wystawione przez Spółkę DEKRA Polska

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły