ISO 37002 - system zarządzania sygnalistami

ISO 37002 - system zarządzania sygnalistami - szkolenie DEKRA
Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Zdobądź wiedzę na temat systemu zarządzania sygnalistami - ISO 37002!


Dzięki naszej metodzie szkolenia opartej o szereg dyskusji moderowanych i ćwiczeń przekażemy Ci podstawowe i złożone zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów zgłaszania nieprawidłowości. Gwarantujemy Ci, że ze szkolenia wrócisz z wiedzą i umiejętnościami samodzielnego projektowania programu szkolenia dla swoich pracowników.


Zarejestruj się już dziś!

Celem szkolenia jest omówienie wymagań projektu normy ISO 37002 – Whistleblowing Management System, w kontekście wymagań prawnych, dobrych praktyk i przykładów zastosowań.

Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu compliance, zarządzania systemem zgłoszeń od sygnalistów.

Celem szkolenia jest wsparcie osób odpowiedzialnych za przygotowanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji zarówno sektora publicznego jak i prywatnego

Szkolnie ma odniesienie do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów).

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia: 

 1. znał podstawowe zagadnienia z związane z funkcjonowaniem systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz sygnalistów,
 2. potrafił zaplanować i przygotować system zarządzania sygnalistami w swojej organizacji
 3. znał zadania i funkcje najwyższego kierownictwa organizacji i osób/zespołu odpowiedzialnego za system zgłaszania nieprawidłowości,
 4. potrafił przygotować dokumentację związaną z systemem zarzadzania sygnalistami,
 5. znała wymogi i zalecenia związane z ochroną sygnalisty,
 6. potrafił określić wymogi i zakres wsparcia systemu zarzadzania sygnalistami,
 7. potrafił przygotować programy szkolenia,
 8. znał zalecenia w zakresie budowy, utrzymania i doskonalenia systemu.


Szkolenie adresowane jest do:

 1. Członków zarządów,
 2. Dyrektorów Działów ds. Compliance,
 3. Pracowników Działów ds. Compliance,
 4. Pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy,
 5. Managerów ds. zarzadzanie ryzykiem,
 6. Specjalistów Działów Ryzyka,
 7. Specjalistów z Działów Prawnych,
 8. Specjalistów z Działów Audytu,
 9. Specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej,
 10. Specjalistów z Działów Finansów,
 11. Specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych,
 12. Inspektor ds. ochrony danych osobowych,
 13. Prawników,
 14. Doradców,
 15. Osób odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz prowadzenie działań następczych związanych ze zgłoszeniami,
 16. Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance i ochroną sygnalistów,
 17. Osób, które zajmują się lub będą zajmować się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów i prowadzeniem działań następczych.


dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Podstawowe pojęcia związane z sygnalistami

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Wprowadzenie do normy ISO 37002, podstawowe pojęcia i definicje

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Definicje kontekstu organizacji i jej potrzeb oraz zakresu sytemu dla sygnalistów

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Rola przywództwa i osób odpowiedzialnych za system zgłoszeń

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Planowanie systemu i działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i nadużyciom

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Przygotowywanie zasobów, dobór kompetencji, komunikacja i szkolenia dla pracowników

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Prowadzenie działań następczych – weryfikacja zgłoszeń, podejmowanie decyzji, przekazywanie informacji i zawiadomień

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Utrzymywanie i doskonalenie systemu zgłaszania nieprawidłowości, wskaźniki i oceny

Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia

Audyt systemu zgłaszania, przegląd kierownictwa oraz doskonalenie i naprawa

Dyskusja moderowana / prezentacja / warsztaty

Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń o nieprawidłowościach w kontekście roli i zadań oficera compliance w organizacji

Dyskusja moderowana / prezentacja / warsztaty

Pułapki i dobre praktyki w zakresie wdrażania systemów dla sygnalistów

Dyskusja moderowana / ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Podstawowe pojęcia związane z sygnalistami

   3. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Wprowadzenie do normy ISO 37002, podstawowe pojęcia i definicje

   4. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Definicje kontekstu organizacji i jej potrzeb oraz zakresu sytemu dla sygnalistów

   5. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Rola przywództwa i osób odpowiedzialnych za system zgłoszeń

   6. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Planowanie systemu i działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i nadużyciom

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Przygotowywanie zasobów, dobór kompetencji, komunikacja i szkolenia dla pracowników

   2. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości

   3. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Prowadzenie działań następczych – weryfikacja zgłoszeń, podejmowanie decyzji, przekazywanie informacji i zawiadomień

   4. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Utrzymywanie i doskonalenie systemu zgłaszania nieprawidłowości, wskaźniki i oceny

   5. Dyskusja moderowana / prezentacja / ćwiczenia temat:

    Audyt systemu zgłaszania, przegląd kierownictwa oraz doskonalenie i naprawa

   6. Dyskusja moderowana / prezentacja / warsztaty temat:

    Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń o nieprawidłowościach w kontekście roli i zadań oficera compliance w organizacji

   7. Dyskusja moderowana / prezentacja / warsztaty temat:

    Pułapki i dobre praktyki w zakresie wdrażania systemów dla sygnalistów

   8. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 1. zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze zgodności dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów,
 2. zna i rozumie obowiązki i zadania w kontekście systemu zgłaszania nieprawidłowości, ochrony sygnalistów i działań następczych,
 3. zna zakres współpracy między funkcją przyjmowania zgłoszeń o potencjalnych nieprawidłowościach a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji, oceny ryzyka, przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,
 4. potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania sygnalistami,
 5. zna zakres szkoleń dla pracowników dotyczących systemu zgłaszania, procedur, sposobu korzystania z kanałów zgłaszania oraz zasady ochrony sygnalisty,
 6. ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania sygnalistami w organizacji.

Uuczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. ISO/DIS 37002 – system zarządzania sygnalistami wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły