Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju, ESG

Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju, ESG
Cena netto 3499.00 zł
Cena brutto 4303.77 zł

Opis

Uzyskaj certyfikat menedżera ds. zrównoważonego rozwoju, ESG z DEKRA! Zapraszamy Cię na kurs przygotowujący do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za zrównoważony rozwój w firmie. Szkolenie, zakończone egzaminem w formie testu, ma charakter wykładu uzupełnionego o dyskusje i praktyczne ćwiczenia warsztatowe.


Jeśli chcesz się rozwijać, zdobyć nowe kompetencje, czy zmienić pracę, to szkolenie jest dla Ciebie! Obecnie coraz więcej organizacji tworzy działy lub wyznacza osoby na stanowisko menedżera ds. zrównoważonego rozwoju (ESG). Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie rynku na kompetencje, które zdobędziesz podczas kompleksowego trzydniowego kursu DEKRA.


 1. Uzyskasz wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących tzw. sustainability, w tym standardów międzynarodowych, rozporządzeń UE w sprawie taksonomii i dyrektywy CSRD.
 2. Doświadczony trener nauczy Cię, jak stworzyć koncepcję zrównoważonego rozwoju (firmy, produktu, budynku) w oparciu o istniejące struktury Twojej organizacji.
 3. Poznasz cele zrównoważonego rozwoju, wymagania dotyczące raportowania i narzędzia pomocne w obliczaniu LCA.


Znajomość obowiązujących standardów i przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju w biznesie może przydać się także kadrze kierowniczej i menedżerom na różnych szczeblach.

Głównym celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za zrównoważony rozwój w firmie.

Przyswajając złożoność zrównoważonego rozwoju uczestnicy poznają trzy perspektywy:

 1. perspektywa światowa i społeczna,
 2. perspektywa firmy, przedsiębiorstwa, organizacji, w której pracują,
 3. perspektywa osoby odpowiedzialnej za zrównoważony rozwój.


Oczekuje się, że po pomyślnym ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie stworzyć koncepcję zrównoważonego rozwoju w oparciu o istniejące struktury organizacyjne, a także podnieść świadomość na temat zrównoważonego rozwoju w swoich organizacjach.

Osoby zainteresowane

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-09:45 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

09:45-12:30 Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video

Wprowadzenie: znaczenie zrównoważonego rozwoju

Moduł 1: Podstawy zrównoważonego rozwoju

Moduł 2: Podejścia do mapowania koncepcji zrównoważonego rozwoju:

 • cele zrównoważonego rozwoju
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video

Moduł 2: Podejścia do mapowania koncepcji zrównoważonego rozwoju:

 • standardy międzynarodowe
 • znaczenie dla firm

Moduł 3: Przepisy i polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • przegląd i polityczne osiągnięcia,
 • rozporządzenie UE w sprawie taksonomii
 • dyrektywa CSRD
 • odpowiedzialność w łańcuchu dostaw LlSG i CSDD
 • oceny zrównoważonego rozwoju
Dzień 2 09:00-12:30 Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video

Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • zrównoważony rozwój w firmach, część I
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video

Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • zrównoważony rozwój w firmach, część II
 • zrównoważony rozwój budynków, zrównoważone budownictwo
Dzień 3 09:00-12:30 Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video

Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • zrównoważony rozwój produktu
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video, egzamin, ankiety

Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Moduł 5: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem:

 • integracja organizacyjna w firmie
 • zrównoważony rozwój w kulturze korporacyjnej

Egzamin w formie testu

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-09:45

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

  2. 09:45-12:30

   1. Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video temat:

    Wprowadzenie: znaczenie zrównoważonego rozwoju

    Moduł 1: Podstawy zrównoważonego rozwoju

    Moduł 2: Podejścia do mapowania koncepcji zrównoważonego rozwoju:

    • cele zrównoważonego rozwoju
  3. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  4. 13:15-16:00

   1. Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video temat:

    Moduł 2: Podejścia do mapowania koncepcji zrównoważonego rozwoju:

    • standardy międzynarodowe
    • znaczenie dla firm

    Moduł 3: Przepisy i polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju:

    • przegląd i polityczne osiągnięcia,
    • rozporządzenie UE w sprawie taksonomii
    • dyrektywa CSRD
    • odpowiedzialność w łańcuchu dostaw LlSG i CSDD
    • oceny zrównoważonego rozwoju
 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video temat:

    Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

    • zrównoważony rozwój w firmach, część I
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video temat:

    Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

    • zrównoważony rozwój w firmach, część II
    • zrównoważony rozwój budynków, zrównoważone budownictwo
 3. Dzień 3

  1. 09:00-12:30

   1. Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video temat:

    Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

    • zrównoważony rozwój produktu
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, video, egzamin, ankiety temat:

    Moduł 4: Główne obszary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju:

    • zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

    Moduł 5: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem:

    • integracja organizacyjna w firmie
    • zrównoważony rozwój w kulturze korporacyjnej

    Egzamin w formie testu

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Efekty szkolenia w zakresie podstaw i koncepcji zrównoważonego rozwoju

Uczestnik:

 1. potrafi opisać podstawy i rozwój pojęcia zrównoważonego rozwoju,
 2. potrafi wymieć najważniejsze globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i zna ich znaczenie,
 3. jest w stanie określić złożoność poszczególnych wymiarów "zrównoważonego rozwoju",
 4. rozumie zrównoważony rozwój z perspektywy globalnej, organizacyjnej i indywidualnej.
 5. zna cele zrównoważonego rozwoju ONZ,
 6. ma świadomość różnych międzynarodowych standardów środowiskowych, deklaracji misji, wytycznych i potrafi wymienić różne znaczenia każdego z nich.


Efekty szkolenia w zakresie przepisów i polityki zrównoważonego rozwoju

Uczestnik:

 1. potrafi nazwać wytyczne i sklasyfikować je dla swojej organizacji,
 2. potrafi wymienić poszczególne standardy, zna ich funkcje, cele i zastosowanie,
 3. potrafi wymienić rozporządzenie UE w sprawie taksonomii, zna funkcję, cel, zastosowanie
 4. potrafi opisać odpowiedzialność łańcucha dostaw (CSDD), zna oceny, funkcje, cel i zastosowanie.


Efekty szkolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju w firmach, budynków i produktów

Uczestnik:

 1. potrafi zidentyfikować i opisać obszary zastosowania zrównoważonego rozwoju w organizacjach,
 2. potrafi wymienić najistotniejsze standardy dotyczące zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie,
 3. zna odpowiednie wymagania dotyczące raportowania,
 4. zna najważniejsze normy dotyczące zrównoważonego rozwoju budynków,
 5. potrafi opisać obszar zastosowania zrównoważonego rozwoju dla produktów, zna najważniejsze normy dotyczące zrównoważonego rozwoju produktów, zna narzędzia, które pomagają obliczyć LCA,


Efekty szkolenia w zakresie pracy menedżera ds. zrównoważonego rozwoju

Uczestnik:

 1. wie, jak opracować koncepcję zrównoważonego rozwoju dla swojej organizacji,
 2. zna kluczowe dane liczbowe, które są ważne dla raportu zrównoważonego rozwoju i
 3. potrafi odnieść się do nich w kontekście opracowywania raportu zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat wystawiony przez spółkę DEKRA Polska pt. ,,Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju"

Uzupełnieniem kursu pt. menedżer ds. zrównoważonego rozwoju jest szkolenie przygotowujące do obliczenia śladu węglowego dla organizacji.

Link: Ślad węglowy - podstawy metodyczne obliczania dla produktu oraz organizacji - 2 dni - szkolenie DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia