Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001
Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Dzięki szkoleniu DEKRA przygotujesz się do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.


 1. Weź udział w szkoleniu DEKRA i zdobądź kompetencje niezbędne do pełnienia roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001.
 2. Poznaj zasady obowiązujące w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.
 3. Dowiedz się, jak je prawidłowo interpretować i stosować w twojej organizacji.
 4. Naucz się planować i organizować system zarządzania jakością.
 5. Ekspert DEKRA wyjaśni ci jak realizować działania systemowe (m.in. prowadzić nadzór nad dokumentacją i zapisami oraz nadzorować: audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze i przeglądy zarządzania).
 6. Szkolenie skierowane jest do osób znających wymagania normy ISO 9001
 7. W czasie szkolenia uczestnik powinien mieć dostęp do treści wymagań normy


Zarejestruj się na szkolenie!

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przedstawiciela kierownictwa,
 2. Pokazanie, jakie są zasady w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 3. Przećwiczenie, jak efektywnie budować i utrzymywać system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 4. Pokazanie, jak zaplanować i nadzorować działania systemowe aby dawały korzyść organizacji.

 1. Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością,
 2. Kandydaci na stanowisko Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań normy ISO 9001:2015, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykłady

Wprowadzenie

Prezentacja prowadzącego

Prezentacja uczestników

Dyskusja moderowana / wykłady

Nowa rola Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania jakością

Dyskusja moderowana / wykłady

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

12:30-13.00 Przerwa obiadowa
13:00-16:00 Dyskusja moderowana / wykłady

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 1: Interpretacja wymagań ISO 9001:2015

Wykład

Kontekst organizacji, zainteresowane strony i przywództwo

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 2: Kontekst organizacji, zainteresowane strony

Dzień 2 09:00-12:30 Wykład

Zarządzanie procesowe

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 3: Mapa procesu. Cele i wskaźniki procesu

Wykład

Dokumentacja systemu zarządzania jakością

12:30-13:00 Przerwa obiadowa
13:00-16:00 Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 4: Pisanie procedur

Wykład

Zarządzanie ryzykiem

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 5: Zarządzanie ryzykiem

Dzień 3 09:00-10:45 Wykład

Nadzór i działania systemowe

Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 6: Planowanie auditów wewnętrznych

12:30-13:00 Przerwa obiadowa
14:15-16:00 Ćwiczenie w grupach

Ćwiczenie nr 7: Działania korekcyjne i korygujące

Wykład

Procedura certyfikacji

Test / prezentacja

Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy

Ogłoszenie i mówienie wyników

Dyskusja moderowana / ankiety

Podsumowanie szkolenia

Wypełnienie ankiet

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Wprowadzenie

    Prezentacja prowadzącego

    Prezentacja uczestników

   2. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Nowa rola Pełnomocnika Zarządu ds. systemu zarządzania jakością

   3. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

  2. 12:30-13.00

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:00-16:00

   1. Dyskusja moderowana / wykłady temat:

    Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – omówienie z uwzględnieniem podstawowych zmian

   2. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 1: Interpretacja wymagań ISO 9001:2015

   3. Wykład temat:

    Kontekst organizacji, zainteresowane strony i przywództwo

   4. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 2: Kontekst organizacji, zainteresowane strony

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład temat:

    Zarządzanie procesowe

   2. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 3: Mapa procesu. Cele i wskaźniki procesu

   3. Wykład temat:

    Dokumentacja systemu zarządzania jakością

  2. 12:30-13:00

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:00-16:00

   1. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 4: Pisanie procedur

   2. Wykład temat:

    Zarządzanie ryzykiem

   3. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 5: Zarządzanie ryzykiem

 3. Dzień 3

  1. 09:00-10:45

   1. Wykład temat:

    Nadzór i działania systemowe

   2. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 6: Planowanie auditów wewnętrznych

  2. 12:30-13:00

   1. Przerwa obiadowa
  3. 14:15-16:00

   1. Ćwiczenie w grupach temat:

    Ćwiczenie nr 7: Działania korekcyjne i korygujące

   2. Wykład temat:

    Procedura certyfikacji

   3. Test / prezentacja temat:

    Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy

    Ogłoszenie i mówienie wyników

   4. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Podsumowanie szkolenia

    Wypełnienie ankiet

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

 1. Planować i organizować system zarządzania jakością w organizacji,
 2. Opracowywać dokumenty systemu zarządzania jakością,
 3. Prawidłowo interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 i umieć je zastosować w organizacji,
 4. Określać ryzyka dla organizacji i tworzyć plany postępowania z ryzykiem,
 5. Określać cele jakości i wskaźniki dla organizacji,
 6. Realizować działania systemowe tj.: prowadzić nadzór nad dokumentacją i zapisami, nadzorować audity wewnętrzne, nadzorować działania korygujące i zapobiegawcze oraz nadzorować przeglądy zarządzania.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach, udział w ćwiczeniach oraz zaliczenie testu. Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły