Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC

Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie jakością i zapewniasz bezpieczeństwo produktom w branży spożywczej? Jeśli tak to trafiłeś w idealne miejsce! Chcąc nabyć umiejętności oraz konkretne uprawnienia skorzystaj z naszego szkolenia.


Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za wdrożenia systemów, a także wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem lub zaktualizowaniem wiedzy na temat audytowania - według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v8, BRC v9.


Celem szkolenia jest:

 1. Nauczenie opracowywania dokumentacji oraz sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. Nauczenie koordynowania prac związanych z przeprowadzaniem auditów wewnętrznych oraz działań korekcyjnych/ korygujących/ zapobiegawczych,
 3. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem SZBŻ.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (SZBŻ).

Dzień szkoleniowy trwa 7 godzin zegarowych 09:00 – 16:00 lub 08:00 – 15:00.

Potwierdzenie godzin szkolenia wraz z agendą wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.Moduł I


Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu oraz formy prowadzenia szkoleń w tym ćwiczeń


Rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Korzyści i trudności we wdrożeniu SZBŻ – opracowanie korzyści SZBŻ przez uczestników szkolenia

 1. Cechy i zadania Pełnomocnika ds. SZBŻ - opracowanie zadań Pełnomocnika przez uczestników szkolenia

           

Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Standardy zewnętrzne,
 2. Food defense
 3. Infrastruktura,
 4. Media,
 5. Urządzenia
 6. Pomieszczenia socjalne,
 7. Kontrola zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych,
 8. Urządzenia do wykrywania ciał obcych,
 9. Utrzymanie zakładu w czystości,
 10. OdpadyModuł II


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Kontrola szkodników
 2. Magazynowanie
 3. TransportModuł III


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Alergeny
 2. Opakowania
 3. Kontrola procesu
 4. Etykietowanie i kontrola opakowań
 5. Kalibracja urządzeń pomiarowych
 6. Szkolenie – opracowanie przez uczestników zasad monitorowania skuteczności szkoleń – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 7. Higiena osobista - opracowanie przez uczestników zasad higieny osobistej dla wybranego procesu technologicznego i produktu – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 8. Odzież robocza
 9. Food FraudModuł IV


Etapy i Zasady systemu HACCP – zidentyfikowanie przez uczestników zagrożeń na podstawie wybranej sytuacji oraz przeprowadzenie ich analiz. Omówienie z uczestnikami wykonanego zadania. Opracowanie zasad nadzoru nad CCPModuł V


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Nowe wymagania w ISO 22000:2018 - opracowanie przez uczestników kontekstu organizacyjnego oraz potrzeby i oczekiwań stron zainteresowanych – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 2. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 3. Polityka, cele dotyczące jakości
 4. Zatwierdzanie i monitorowanie dostawcy
 5. Kontrola dostaw
 6. Wyrób niezgodny
 7. Incydenty
 8. Identyfikowalność
 9. Wycofanie produktu z rynku
 10. Reklamacje
 11. Dokumentacja i zapisy SZBŻ


Moduł VI


Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 1. definicja auditu
 2. cele i rodzaje auditów
 3. cykl auditu wewnętrznego
 4. harmonogram auditów - opracowanie przez uczestników harmonogramu auditów wewnętrznych - omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 5. wyznaczenie auditorów
 6. wymagania dla auditora - opracowanie przez uczestników wymagań dla auditorów wewnętrznych – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 7. klasyfikacja niezgodności
 8. kryteria oceny auditorów
 9. procedura auditów wewnętrznych


Działania korygujące i zapobiegawcze

Warsztaty: określenie działań korygujących/zapobiegających wynikających z przedstawionych sytuacji

Przegląd zarządzania

CertyfikacjaModuł V


Test sprawdzający wiedzę

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników testu


Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali umiejętność:

 1. rozumienia wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. opracowania zasad SZBŻ,
 3. opracowania i aktualizacji dokumentacji SZBŻ,
 4. zaplanowania auditów wewnętrznych i prowadzenia nadzoru nad auditami oraz auditorami,
 5. przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych,
 6. przygotowania i prowadzenia przeglądów zarządzania oraz działań z nich wynikających,
 7. przeprowadzania szkoleń pracownikom oraz sprawdzania skuteczności podjętych działań.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z ISO 22000:2018, HACCP, IFS v8, BRC v9”.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły