Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018, HACCP (CA 2021), IFS v7, BRC v8 oraz zmiany w BRC v9

Cena netto 2499.00 zł

Opis

Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie jakością i zapewniasz bezpieczeństwo produktom w branży spożywczej? Jeśli tak to trafiłeś w idealne miejsce! Chcąc nabyć umiejętności oraz konkretne uprawnienia skorzystaj z naszego szkolenia.


Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za wdrożenia systemów, a także wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem lub zaktualizowaniem wiedzy na temat audytowania - według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v7, BRC v8.


Celem szkolenia jest:

 1. Nauczenie opracowywania dokumentacji oraz sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. Nauczenie koordynowania prac związanych z przeprowadzaniem auditów wewnętrznych oraz działań korekcyjnych/ korygujących/ zapobiegawczych,
 3. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem SZBŻ.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na Pełnomocników ds.Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (SZBŻ).

Program szkolenia realizowanego w formie zdalnej (on-line) znajdziesz w pliku "PDF ze szczegółami" powyżej.

Program szkolenia realizowanego w formie stacjonarnej znajdziesz poniżej:


dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład z przykładami

Rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Korzyści i trudności we wdrożeniu SZBŻ

 • Cechy i zadania Pełnomocnika ds. SZBŻ
Wykład z przykładami

Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wykład z przykładami

Podstawowe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Standardy zewnętrzne,
 • Infrastruktura,
 • Media,
 • Urządzenia
 • Pomieszczenia socjalne,
 • Kontrola zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych,
 • Urządzenia do wykrywania ciał obcych,
 • Utrzymanie zakładu w czystości,
 • Odpady.
12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Kontrola szkodników,
 • Magazynowanie,
 • Transport.
Dyskusja moderowana

Podsumowanie dnia pierwszego

Dzień 2 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia

Wykład z przykładami

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Alergeny
 • Opakowania,
 • Kontrola procesu,
 • Etykietowanie i kontrola opakowań,
 • Kalibracja urządzeń pomiarowych.
Wykład /ćwiczenie
 • Szkolenie,
 • Higiena osobista,
 • Odzież robocza,
 • Etapy i Zasady systemu HACCP.
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /ćwiczenie

Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

 • Polityka, cele dotyczące jakości,
 • Zatwierdzanie i monitorowanie dostawcy,
 • Kontrola dostaw,
 • Wyrób niezgodny,
 • Incydenty,
 • Identyfikowalność,
 • Wycofanie produktu z rynku,
 • Reklamacje.
Dyskusja moderowana

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Dzień 3 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia

Wykład /ćwiczenie

Dokumentacja i zapisy SZBŻ

Warsztaty: opracowanie zasad nadzoru nad dokumentacją i zapisami

Wykład /ćwiczenie

Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • definicja auditu,
 • cele i rodzaje auditów,
 • cykl auditu wewnętrznego,
 • harmonogram auditów,
 • wyznaczenie auditorów,
 • wymagania dla auditora,
 • procedura auditu,
 • klasyfikacja niezgodności.
 • kryteria oceny auditorów.

Warsztaty: opracowanie procedury auditów wewnętrznych

Działania korygujące i zapobiegawcze

Warsztaty: określenie działań korygujących/zapobiegających wynikających z przedstawionych sytuacji

Wykład

Przegląd zarządzania

Certyfikacja

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-15:00 Test

Test sprawdzający wiedzę

Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników egzaminu

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład z przykładami temat:

    Rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

    Korzyści i trudności we wdrożeniu SZBŻ

    • Cechy i zadania Pełnomocnika ds. SZBŻ
   3. Wykład z przykładami temat:

    Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

    Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności

   4. Wykład z przykładami temat:

    Podstawowe wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Standardy zewnętrzne,
    • Infrastruktura,
    • Media,
    • Urządzenia
    • Pomieszczenia socjalne,
    • Kontrola zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych,
    • Urządzenia do wykrywania ciał obcych,
    • Utrzymanie zakładu w czystości,
    • Odpady.
  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład z przykładami temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Kontrola szkodników,
    • Magazynowanie,
    • Transport.
   2. Dyskusja moderowana temat:

    Podsumowanie dnia pierwszego

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem drugiego dnia szkolenia

   2. Wykład z przykładami temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Alergeny
    • Opakowania,
    • Kontrola procesu,
    • Etykietowanie i kontrola opakowań,
    • Kalibracja urządzeń pomiarowych.
   3. Wykład /ćwiczenie temat:
    • Szkolenie,
    • Higiena osobista,
    • Odzież robocza,
    • Etapy i Zasady systemu HACCP.
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /ćwiczenie temat:

    Przypomnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ

    • Polityka, cele dotyczące jakości,
    • Zatwierdzanie i monitorowanie dostawcy,
    • Kontrola dostaw,
    • Wyrób niezgodny,
    • Incydenty,
    • Identyfikowalność,
    • Wycofanie produktu z rynku,
    • Reklamacje.
   2. Dyskusja moderowana temat:

    Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 3. Dzień 3

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Prezentacja celów i oczekiwań uczestników związanych z programem trzeciego dnia szkolenia

   2. Wykład /ćwiczenie temat:

    Dokumentacja i zapisy SZBŻ

    Warsztaty: opracowanie zasad nadzoru nad dokumentacją i zapisami

   3. Wykład /ćwiczenie temat:

    Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

    • definicja auditu,
    • cele i rodzaje auditów,
    • cykl auditu wewnętrznego,
    • harmonogram auditów,
    • wyznaczenie auditorów,
    • wymagania dla auditora,
    • procedura auditu,
    • klasyfikacja niezgodności.
    • kryteria oceny auditorów.

    Warsztaty: opracowanie procedury auditów wewnętrznych

    Działania korygujące i zapobiegawcze

    Warsztaty: określenie działań korygujących/zapobiegających wynikających z przedstawionych sytuacji

   4. Wykład temat:

    Przegląd zarządzania

    Certyfikacja

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-15:00

   1. Test temat:

    Test sprawdzający wiedzę

   2. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników egzaminu

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali umiejętność:

 1. rozumienia wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. opracowania zasad SZBŻ,
 3. opracowania i aktualizacji dokumentacji SZBŻ,
 4. zaplanowania auditów wewnętrznych i prowadzenia nadzoru nad auditami oraz auditorami,
 5. przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych,
 6. przygotowania i prowadzenia przeglądów zarządzania oraz działań z nich wynikających,
 7. przeprowadzania szkoleń pracownikom oraz sprawdzania skuteczności podjętych działań.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z ISO 22000:2018, HACCP, IFS v7, BRC v8”.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10.
- Tomasz
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły