Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, HACCP, IFS, BRC

Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie jakością i zapewniasz bezpieczeństwo produktom w branży spożywczej? Jeśli tak to trafiłeś w idealne miejsce! Chcąc nabyć umiejętności oraz konkretne uprawnienia skorzystaj z naszego szkolenia.


Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za wdrożenia systemów, a także wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem lub zaktualizowaniem wiedzy na temat audytowania - według wymagań ISO 22000:2018, HACCP, IFS v8, BRC v9.


Celem szkolenia jest:

 1. Nauczenie opracowywania dokumentacji oraz sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. Nauczenie koordynowania prac związanych z przeprowadzaniem auditów wewnętrznych oraz działań korekcyjnych/ korygujących/ zapobiegawczych,
 3. Przekazanie wiedzy nt. uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem SZBŻ.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (SZBŻ).

Dzień szkoleniowy trwa 7 godzin zegarowych 09:00 – 16:00 lub 08:00 – 15:00.

Potwierdzenie godzin szkolenia wraz z agendą wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.Moduł I


Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu oraz formy prowadzenia szkoleń w tym ćwiczeń


Rola Kierownictwa i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Korzyści i trudności we wdrożeniu SZBŻ – opracowanie korzyści SZBŻ przez uczestników szkolenia

 1. Cechy i zadania Pełnomocnika ds. SZBŻ - opracowanie zadań Pełnomocnika przez uczestników szkolenia

           

Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

Najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Standardy zewnętrzne,
 2. Food defense
 3. Infrastruktura,
 4. Media,
 5. Urządzenia
 6. Pomieszczenia socjalne,
 7. Kontrola zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych,
 8. Urządzenia do wykrywania ciał obcych,
 9. Utrzymanie zakładu w czystości,
 10. OdpadyModuł II


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Kontrola szkodników
 2. Magazynowanie
 3. TransportModuł III


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v9, IFS v8 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Alergeny
 2. Opakowania
 3. Kontrola procesu
 4. Etykietowanie i kontrola opakowań
 5. Kalibracja urządzeń pomiarowych
 6. Szkolenie – opracowanie przez uczestników zasad monitorowania skuteczności szkoleń – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 7. Higiena osobista - opracowanie przez uczestników zasad higieny osobistej dla wybranego procesu technologicznego i produktu – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 8. Odzież robocza
 9. Food FraudModuł IV


Etapy i Zasady systemu HACCP – zidentyfikowanie przez uczestników zagrożeń na podstawie wybranej sytuacji oraz przeprowadzenie ich analiz. Omówienie z uczestnikami wykonanego zadania. Opracowanie zasad nadzoru nad CCPModuł V


Zapoznanie uczestników z wymaganiami poniższych standardów BRC oraz IFS w podanym poniżej zakresie – uczestnicy zapoznają się z wymaganiami przed szkoleniem na podstawie otrzymanych standardów w postaci elektronicznej

Omówienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o normę ISO 22000:2018, standardy BRC v8, IFS v7 oraz Kodeks Żywnościowy z punktu widzenia Pełnomocnika ds. SZBŻ – dyskusja z uczestnikami, wyjaśnienie wybranych zagadnień

 1. Nowe wymagania w ISO 22000:2018 - opracowanie przez uczestników kontekstu organizacyjnego oraz potrzeby i oczekiwań stron zainteresowanych – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 2. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 3. Polityka, cele dotyczące jakości
 4. Zatwierdzanie i monitorowanie dostawcy
 5. Kontrola dostaw
 6. Wyrób niezgodny
 7. Incydenty
 8. Identyfikowalność
 9. Wycofanie produktu z rynku
 10. Reklamacje
 11. Dokumentacja i zapisy SZBŻ


Moduł VI


Audit Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 1. definicja auditu
 2. cele i rodzaje auditów
 3. cykl auditu wewnętrznego
 4. harmonogram auditów - opracowanie przez uczestników harmonogramu auditów wewnętrznych - omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 5. wyznaczenie auditorów
 6. wymagania dla auditora - opracowanie przez uczestników wymagań dla auditorów wewnętrznych – omówienie z uczestnikami wykonanego zadania
 7. klasyfikacja niezgodności
 8. kryteria oceny auditorów
 9. procedura auditów wewnętrznych


Działania korygujące i zapobiegawcze

Warsztaty: określenie działań korygujących/zapobiegających wynikających z przedstawionych sytuacji

Przegląd zarządzania

CertyfikacjaModuł V


Test sprawdzający wiedzę

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz omówienie wyników testu


Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali umiejętność:

 1. rozumienia wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności [SZBŻ],
 2. opracowania zasad SZBŻ,
 3. opracowania i aktualizacji dokumentacji SZBŻ,
 4. zaplanowania auditów wewnętrznych i prowadzenia nadzoru nad auditami oraz auditorami,
 5. przeprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych,
 6. przygotowania i prowadzenia przeglądów zarządzania oraz działań z nich wynikających,
 7. przeprowadzania szkoleń pracownikom oraz sprawdzania skuteczności podjętych działań.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z ISO 22000:2018, HACCP, IFS v8, BRC v9”.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły