Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001, ISO 50001

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001, ISO 50001
Cena netto 1999.00 zł
Cena brutto 2458.77 zł

Opis

Miej wpływ na środowisko w swojej organizacji!


Pamiętaj jak ważne dla nas wszystkich są wymagania polityki zarządzania środowiskiem. Doskonale wiesz, że standardy operacyjne, o które walczyć trzeba na co dzień stoją zaraz obok obniżenia kosztów i zużycia energii.


Dzięki podejściu opartemu o System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 zdobędziesz uznanie w oczach klienta, ale co najważniejsze... otrzymasz bezcenne zaufanie!


Dlatego, nie czekaj - zapisz się na szkolenie!

Celem szkolenia jest aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO 14001, ISO 50001,
 2. znał i rozumiał podstawowe wymagania norm ISO 14001, ISO 50001,
 3. znał i rozumiał zasady i korzyści z integracji systemów zarządzania środowiskowego i energią (SZŚiE) z systemem zarządzania jakością i innymi.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności:

 1. interpretacji i stosowania wymagań ISO 14001, ISO 50001,
 2. integracji elementów SZŚiE z systemem zarządzania jakością i innymi,
 3. zaplanowania wdrożenia SZŚiE,
 4. zaplanowania przeglądu zarządzania SZŚiE,
 5. reprezentowania organizacji podczas auditu jednostki certyfikującej.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie:

 1. promowania pozytywnych zmian i korzyści dla organizacji wynikających z wdrożenia SZŚiE.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 zainteresowanych wdrożeniem lub utrzymaniem systemu zarządzania środowiskowego i energią.


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań norm, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Test /Dyskusja moderowana

Test wiedzy znajomości z wymagań norm ISO 14001, ISO 50001

Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia

Omówienie wyników testu

Wykład /Dyskusja moderowana

Wprowadzenie i przypomnienie:

 • zasad podejścia procesowego,
 • zasad zarządzania procesami,
 • zasad integracji systemu zarządzania w oparciu o podejście procesowe,
 • celów systemu zarządzania środowiskowego i zarządzania energią.
Wykład /Ćwiczenie /Dyskusja moderowana

Aspekty środowiskowe, obszary znaczącego zużycia energii – jako podstawa budowy systemu zarządzania środowiskowego i energią

Integracja elementów systemów zarządzania na bazie wyników identyfikacji aspektów środowiskowych i obszarów zużycia energii

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /Ćwiczenie /Dyskusja moderowana

Kontekst organizacji, strony zainteresowane, zagrożenia, szanse, ryzyko dla systemu zarządzania środowiskowego i energią

Dzień 2 09:00-12:30 Ćwiczenie /Dyskusja moderowana

Wskaźniki efektywności energetycznej

Wykład /Dyskusja moderowana

Wymagania normy ISO 14001:2015

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /Dyskusja moderowana

Wymagania normy ISO 50001:2018 – elementy specyficzne dla SZE

Ćwiczenie /Dyskusja moderowana

Audity wewnętrzne

Przeglądy zarządzania w SZŚiE

Integracja z systemem zarządzania jakością i innymi systemami

Etapy i zaplanowanie wdrożenia SZŚiE, ryzyka

Przygotowanie organizacji do certyfikacji

Test

Test

Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Test /Dyskusja moderowana temat:

    Test wiedzy znajomości z wymagań norm ISO 14001, ISO 50001

    Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia

    Omówienie wyników testu

   3. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Wprowadzenie i przypomnienie:

    • zasad podejścia procesowego,
    • zasad zarządzania procesami,
    • zasad integracji systemu zarządzania w oparciu o podejście procesowe,
    • celów systemu zarządzania środowiskowego i zarządzania energią.
   4. Wykład /Ćwiczenie /Dyskusja moderowana temat:

    Aspekty środowiskowe, obszary znaczącego zużycia energii – jako podstawa budowy systemu zarządzania środowiskowego i energią

    Integracja elementów systemów zarządzania na bazie wyników identyfikacji aspektów środowiskowych i obszarów zużycia energii

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /Ćwiczenie /Dyskusja moderowana temat:

    Kontekst organizacji, strony zainteresowane, zagrożenia, szanse, ryzyko dla systemu zarządzania środowiskowego i energią

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Ćwiczenie /Dyskusja moderowana temat:

    Wskaźniki efektywności energetycznej

   2. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Wymagania normy ISO 14001:2015

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Wymagania normy ISO 50001:2018 – elementy specyficzne dla SZE

   2. Ćwiczenie /Dyskusja moderowana temat:

    Audity wewnętrzne

    Przeglądy zarządzania w SZŚiE

    Integracja z systemem zarządzania jakością i innymi systemami

    Etapy i zaplanowanie wdrożenia SZŚiE, ryzyka

    Przygotowanie organizacji do certyfikacji

   3. Test temat:

    Test

   4. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie w celu zapewnienia jakości nauczania.

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji,
 2. znał i rozumiał rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ,
 3. znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO ISO 14001, ISO 50001,
 4. znał i rozumiał najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 14001, ISO 50001.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować najważniejsze wymagania zawarte w ISO 14001, ISO 50001,
 2. umiał utworzyć i nadzorować dokumentację SZJ,
 3. umiał sporządzić harmonogram audytu wewnętrznego i nadzorować realizację,
 4. umiał przygotować przegląd zarządzania i sporządzić po nim raport,
 5. umiał przygotować organizację do auditu jednostki certyfikującej,
 6. umiał monitorować dane systemowe.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia wymagań zawartych w normach ISO 14001, ISO 50001,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i/lub usług.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018”

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły