Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Szkolenie: Pełnomocnik ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Uzyskaj kompetencje wymagane od osób chcących pełnić rolę pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania.


 1. Poznaj wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
 2. Dowiedz się, jak wdrożyć w twojej organizacji wymagania norm ISO 14001, ISO 45001 i dokonać ich integracji z ISO 9001.
 3. Nauczysz się, jak opracować dokumentację zintegrowanej systemu zarządzania i przygotować organizację do certyfikacji ZSZ.
 4. Do udziału w szkoleniu wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość norm
 5. W czasie szkolenia uczestnik powinien mieć dostęp do treści wymagań norm


Zarejestruj się już dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat:

 1. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przedstawiciela kierownictwa,
 2. Przygotowanie pełnomocnika do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 14001, ISO 45001 i integracji z ISO 9001,
 3. Pokazanie jakie są zasady zarządzania w systemach zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 4. Nauczenie najważniejszych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 5. Pokazanie jak zaplanować, koordynować i nadzorować działania systemowe, aby dawały korzyść organizacji,
 6. Pokazanie jak przygotować dokumentację ZSZ,
 7. Pokazanie jak przygotować organizację do certyfikacji ZSZ,
 8. Uświadomienie jak utrzymywać i doskonalić ZSZ.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (ZSZ).


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań norm, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 9:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów, programu i spodziewanych efektów

Test / Dyskusja moderowana

Test wiedzy znajomości z wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia

Wspólne omówienie wyników testu

Wykład / Dyskusja

Wprowadzenie, uporządkowanie wiedzy:

 • znaczenie i cel wdrażania ZSZ,
 • korzyści z wdrożenia ZSZ,
 • budowa ZSZ w oparciu o zasady podejścia procesowego,
 • prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania,
 • zarządzanie ryzykiem w ZSZ,
 • dokumentowanie ZSZ
Wykład / Ćwiczenie

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

 • integracja systemów
 • rola kierownictwa i pełnomocnika w ZSZ: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audity wewnętrzne, działania jakości
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / Dyskusja / Ćwiczenie

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

 • najważniejsze zasady zarządzania
 • identyfikacja klientów i ich oczekiwań
 • zarządzanie procesowe
 • polityka jakości, środowiska, bhp
 • kontekst organizacji
 • zarządzanie ryzykiem
 • wymagania prawne
 • monitorowanie danych systemowych
Wykład / Dyskusja moderowana / Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja norm:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
Dzień 2 9:00-12:30 Wykład / Dyskusja moderowana / Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja norm:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / Dyskusja moderowana / Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja norm:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
Dzień 3 9:00-12:30 Wykład / Ćwiczenie

Promocja jakości wśród pracowników

 • zainteresowane grupy pracowników
 • kanały i metody komunikacji
 • dobór treści
 • po co robimy to co robimy
Wykład / Ćwiczenie

Audity wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania:

 • dobór i szkolenie auditorów wewnętrznych
 • cele i plan auditów
 • audity zintegrowane czy osobno na każdą normę
 • przebieg auditu, w tym m.in.: stwierdzenia auditorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / Dyskusja moderowana / Runda pytań i odpowiedzi

Certyfikacja ZSZ:

 • przygotowanie pracowników i organizacji
 • proces certyfikacji
 • najczęściej pojawiające się niezgodności
Dyskusja moderowana

Ciągłe doskonalenie:

 • metoda PDCA
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • przegląd ZSZ
 • monitorowanie, pomiary danych systemowych
Test

Test

Dyskusja moderowana, ankiety

Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów, programu i spodziewanych efektów

   2. Test / Dyskusja moderowana temat:

    Test wiedzy znajomości z wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

    Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia

    Wspólne omówienie wyników testu

   3. Wykład / Dyskusja temat:

    Wprowadzenie, uporządkowanie wiedzy:

    • znaczenie i cel wdrażania ZSZ,
    • korzyści z wdrożenia ZSZ,
    • budowa ZSZ w oparciu o zasady podejścia procesowego,
    • prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania,
    • zarządzanie ryzykiem w ZSZ,
    • dokumentowanie ZSZ
   4. Wykład / Ćwiczenie temat:

    Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

    • integracja systemów
    • rola kierownictwa i pełnomocnika w ZSZ: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audity wewnętrzne, działania jakości
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / Dyskusja / Ćwiczenie temat:

    Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

    • najważniejsze zasady zarządzania
    • identyfikacja klientów i ich oczekiwań
    • zarządzanie procesowe
    • polityka jakości, środowiska, bhp
    • kontekst organizacji
    • zarządzanie ryzykiem
    • wymagania prawne
    • monitorowanie danych systemowych
   2. Wykład / Dyskusja moderowana / Ćwiczenie temat:

    Wymagania i interpretacja norm:

    • ISO 9001
    • ISO 14001
    • ISO 45001
 2. Dzień 2

  1. 9:00-12:30

   1. Wykład / Dyskusja moderowana / Ćwiczenie temat:

    Wymagania i interpretacja norm:

    • ISO 9001
    • ISO 14001
    • ISO 45001
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / Dyskusja moderowana / Ćwiczenie temat:

    Wymagania i interpretacja norm:

    • ISO 9001
    • ISO 14001
    • ISO 45001
 3. Dzień 3

  1. 9:00-12:30

   1. Wykład / Ćwiczenie temat:

    Promocja jakości wśród pracowników

    • zainteresowane grupy pracowników
    • kanały i metody komunikacji
    • dobór treści
    • po co robimy to co robimy
   2. Wykład / Ćwiczenie temat:

    Audity wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania:

    • dobór i szkolenie auditorów wewnętrznych
    • cele i plan auditów
    • audity zintegrowane czy osobno na każdą normę
    • przebieg auditu, w tym m.in.: stwierdzenia auditorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / Dyskusja moderowana / Runda pytań i odpowiedzi temat:

    Certyfikacja ZSZ:

    • przygotowanie pracowników i organizacji
    • proces certyfikacji
    • najczęściej pojawiające się niezgodności
   2. Dyskusja moderowana temat:

    Ciągłe doskonalenie:

    • metoda PDCA
    • działania korygujące i zapobiegawcze
    • przegląd ZSZ
    • monitorowanie, pomiary danych systemowych
   3. Test temat:

    Test

   4. Dyskusja moderowana, ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie w celu zapewnienia jakości nauczania.

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

Szkolenie ma charakter teoretyczno – warsztatowy. Wykłady teoretyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu omawianej tematyki. W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia uczą się tworzyć dokumenty ZSZ, m.in. procesy, procedury, zintegrowaną politykę jakości oraz cele jakościowe.


Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności dotyczące:

 1. opracowywania dokumentacji ZSZ,
 2. określania funkcji ZSZ oraz korzyści z tego wynikających,
 3. identyfikowania, opisywania oraz nadzorowania procesów,
 4. skutecznego przekazywania informacji na temat procesów innym pracownikom,
 5. doskonalenia ZSZ: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy


Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji.
 2. znał i rozumiał rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ,
 3. znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 4. znał i rozumiał definicje systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 5. znał i rozumiał najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 6. znał i rozumiał pojęcie działań systemowych,
 7. znał i rozumiał zasady opracowania i nadzorowania dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.Efekty szkolenia w zakresie umiejętności


Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować najważniejsze wymagania zawarte w z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 2. umiał zaplanować i nadzorować działania systemowe tak aby dostarczały korzyści dla organizacji,
 3. umiał utworzyć i nadzorować dokumentację SZJ,
 4. umiał sporządzić harmonogram audytu wewnętrznego,
 5. umiał wytypować kandydatów na audytorów wewnętrznych,
 6. umiał nadzorować realizację audytów wewnętrznych,
 7. umiał ocenić pracę audytorów,
 8. umiał przygotować przegląd zarządzania i sporządzić po nim raport,
 9. umiał przygotować organizację do auditu jednostki certyfikującej,
 10. umiał monitorować dane systemowe,
 11. umiał planować i realizować działania doskonalące.Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych


Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia wymagań zawartych w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 2. potrafił przeprowadzić przegląd zarządzania z pokazaniem korzyści systemów zarządzania,
 3. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy systemu zarządzania,
 5. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 6. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i/lub usług.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018”.

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły