Obliczanie śladu węglowego organizacji w praktyce

Cena netto 1999.00 zł
Cena brutto 2458.77 zł

Opis

Poznaj zasady obliczania śladu węglowego dla organizacji

 1. Naucz się zasad kalkulacji śladu węglowego.
 2. Przećwicz wyliczanie śladu węglowego krok po kroku.
 3. Dowiedz się, skąd uzyskać dane wejściowe potrzebne do kalkulacji.
 4. Zainicjuj działania, dzięki którym Twoja organizacja może zmniejszyć swój ślad węglowy

 1. Zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami obliczania „śladu węglowego” dla organizacji, co ułatwi sporządzenie mapy procesowej, zebranie wiarygodnych danych, wykonanie bilansu w aspekcie określenia emisji bezpośrednich i pośrednich,
 2. Zapoznanie z wymaganiami prawnymi i standardów,
 3. Zapoznanie z zakresami emisji GHG i wskaźnikami emisyjności,
 4. Zapoznanie z celem kalkulacji śladu węglowego.

 1. kierownictwo organizacji, pracownicy działu strategicznego, CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zakupów (łańcuch dostaw), sprzedaży, prawnego, finansów, doradcy inwestycyjni,
 2. pracownicy działów ochrony środowiska oraz zarządzania energią, pełnomocnicy systemów zarządzania, weryfikatorzy śladu węglowego, osoby, które chcą zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Dzień 1


09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu


1.   Koncepcja tzw. śladu środowiskowego, w tym śladu węglowego (carbon footprint)

2.   Podstawy prawne szacowania śladu węglowego, w tym dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive)

3.   Metodyka kalkulacji śladu węglowego organizacji

 1. GHG Protocol
 2. ISO 14064-1

4.Cel kalkulacji śladu węglowego organizacji

 1. Pierwszy krok na drodze dekarbonizacji
 2. Zarzadzanie śladem węglowym staje się wymogiem i oczekiwaniem

12:30-13.15

Przerwa


13:15-16:00

1.   Pozyskiwanie danych wejściowych do kalkulacji śladu węglowego, w tym przykłady źródeł wskaźników emisji GHG

2.   Określenie granic systemu

3.   Określenie zakresów 1,2 i/lub 3 (analiza istotności)

4.   Znaczenie zakresu 3

5.   Źródła emisji w zakresie 1, 2 i 3

6.   Wskaźniki emisyjności w kgCO2e dla wybranych źródeł emisji GHG

7.   Raportowanie emisji gazów cieplarnianych:

 1. Taxonomia UE tj. cel 1 - łagodzenie zmian klimatu , cel 2 – adaptacja do zmian klimatu,
 2. Standard GRI 305
 3. Europejski standard raportowania ESRS E1 Climate change (projekt)

8.Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu środowiskowego

 1. Redukcja emisji GHG
 2. OffsetowanieDzień 2


09:00-12:30

Obliczenia śladu węglowego dla organizacji

 1. etapy obliczania
 2. źródła danych
 3. wskaźniki
 4. praca na przykładzie w Excelu12:30-13:15

Przerwa


13:15-16:00

Weryfikacja obliczonego śladu węglowego dla organizacji

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych


Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.

Po szkoleniu uczestnik:

 1. zna metodykę obliczenie śladu węglowego organizacji,
 2. wie gdzie szukać źródeł wskaźników emisyjności,
 3. zna wymagania regulacji prawnych i standardów w zakresie kalkulacji śladu węglowego,
 4. wie jak przygotowywać raport zgodny z GHG Protocol oraz ESRS,
 5. zna działania, które organizacja może podjąć w celu zmniejszenia wielkości śladu węglowego

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. Obliczanie śladu węglowego organizacji w praktyce

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. Test platformy Zoom:https://zoom.us/test


Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia