Ślad węglowy - podstawy metodyczne obliczania dla produktu oraz organizacji

Ślad węglowy - podstawy metodyczne obliczania dla produktu oraz organizacji
Cena netto 1599.00 zł

Opis

Poznaj zasady obliczania śladu węglowego dla organizacji, procesu technologicznego i produktu.


 1. Naucz się różnych metod kalkulacji śladu węglowego.
 2. Dowiedz się, skąd uzyskać dane wejściowe potrzebne do kalkulacji.
 3. Zainicjuj działania, dzięki którym Twoja organizacja może zmniejszyć swój ślad środowiskowy.


Zarejestruj się już dziś!

 1. Zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami obliczania „śladu węglowego” dla organizacji, procesu technologicznego i produktu, co ułatwi sporządzenie mapy procesowej, zebranie wiarygodnych danych, wykonanie bilansu w aspekcie określenia emisji bezpośrednich i pośrednich,
 2. Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 14067 dotyczącej zasad i wytycznych w zakresie kalkulacji śladu węglowego oraz normami ISO 14040, 14044, 14064,
 3. Zapoznanie z metodykę LCA (Life Cycle Assessment) dzięki której możliwe jest obliczenie śladu węglowego.

Kierownictwo organizacji, kierownicy działu CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zakupów (łańcuch dostaw), sprzedaży, pracownicy działów ochrony środowiska oraz zarządzania energią, osoby które chcą zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Szkolenie trwa 7 godzin zegarowych 09:00 – 16:00 lub 08:00 – 15:00.

Potwierdzenie godzin szkolenia wyślemy na 7 dni przed terminem razem z potwierdzeniem realizacji, pozostałymi informacjami organizacyjnymi oraz linkiem do spotkania.


Program:

 1. Koncepcja  tzw.  „śladu środowiskowego”,  w  tym śladu węglowego (carbon footprint)
 2. Podstawy prawne szacowania śladu węglowego
 3. Metodyka kalkulacji śladu węglowego, w tym:
 4. Środowiskowa ocena cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment - LCA) zgodnie z normą PN-EN ISO 14040 i PN-EN ISO 14044;
 5. Metodyka obliczania śladu węglowego zgodnie z normą PN-EN ISOISO 14067 – Gazy cieplarniane. Ślad węglowy wyrobów. Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji;
 6. Metodyka obliczania śladu węglowego zgodnie z normą PN-EN 15804: 2012 - Zrównoważone obiekty budowlane - Środowiskowe deklaracje wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych;
 7. PAS 2060;
 8. GHG Protocol.
 9. Pozyskiwanie danych wejściowych do kalkulacji śladu węglowego, w tym przykłady źródeł wskaźników emisji GHG
 10. Przykłady kalkulatorów śladu węglowego
 11. Przykłady obliczeń śladu węglowego dla produktu oraz organizacji
 12. Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu środowiskowego

Po szkoleniu uczestnik:

 1. zna z metodykę LCA (Life Cycle Assessment), dzięki której możliwe jest obliczenie śladu węglowego
 2. zna wymagania normy ISO 14067 dotyczącej zasad i wytycznych w zakresie kalkulacji śladu węglowego oraz wytyczne norm ISO 14040, 14044, 14064,
 3. zna ogólne zasady obliczania „śladu węglowego”,
 4. zna działania, które organizacja może podjąć w celu zmniejszenia wielkości śladu środowiskowego.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt.: Ślad węglowy- podstawy metodyczne obliczania dla produktu oraz organizacji

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest tylko za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test wiedzy na osobnym komputerze.
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia