Wymagania normy ISO 22301

Wymagania normy ISO 22301
Cena netto 1999.00 zł
Cena brutto 2458.77 zł

Opis

Weź udział w szkoleniu DEKRA, na którym poznasz wymagania normy ISO 22301 - międzynarodowego standardu wspierającego BCMS (Business Continuity Management Systems; system zarządzania ciągłością działania), czyli systemy zarządzania ciągłością biznesu.


 1. Eksperci DEKRA wyjaśnią Ci, czym jest model PDCA (schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania) w obszarze normy ISO 22301.
 2. Na szkoleniu nauczysz się jak identyfikować krytyczne procesy oraz ryzyka dla procesów.
 3. Dowiesz się, co to jest Minimalna Akceptowana Konfiguracja (MAC) i poznasz zasady jej tworzenia. Poznasz kluczowe role w BCMS.
 4. Zaznajomisz się z podstawowymi technikami zapewniania ciągłości w organizacji i dowiesz się, jak z sukcesem wdrożyć w niej system zarządzania ciągłością działania.Zarejestruj się już dziś!

 1. Zapoznanie z cyklem PDCA w ISO 22301,
 2. Zapoznanie z odpowiedzialnościami istotnych ról dla procesu BCMS (SZCD) (system zarządzania ciągłością działania),
 3. Zapoznanie z procesem identyfikacji krytyczności procesów i powiązanych z nimi ryzyk,
 4. Zapoznanie z procesem przygotowania planów ciągłości działania,
 5. Zapoznanie z zagadnieniem ciągłości w łańcuchu dostaw.

 1. Członkowie zespołów wdrażających wymagania normy ISO 22301
 2. Audytorzy chcący zdobywać kompetencje w obszarze BCMS (SZCD)

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia

Wprowadzenie do BCMS (SZCD)

Główne pojęcia ISO 22301

Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia

Proces zarządzania ryzykiem

Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia

Kontekst organizacyjny z BCMS (SZCD)

Ćwiczenie: identyfikacja celów organizacji biorąc pod uwagę oczekiwania stron zainteresowanych

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / ćwiczenia

Role i odpowiedzialności

Ćwiczenie: Segregacja obowiązków w ramach BCMS (SZCD)

Wykład / ćwiczenia

Planowanie BCMS (SZCD)

Ćwiczenie: cele procesu SZBI (system zarządzania bezpieczeństwem informacji)

Wykład / ćwiczenia

Wsparcie procesu BCMS (SZCD)

Wykład / ćwiczenia

Proces zarządzania incydentami

Dzień 2 09:00-12:30 Wykład / ćwiczenia

Analiza wpływu na biznes oraz analiza ryzyka

Ćwiczenie: identyfikacja procesów i ich ryzyk

Wykład / ćwiczenia

Istotne zabezpieczenia stosowane w trakcie wdrażania BCMS (SZCD)

Wykład / ćwiczenia

Strategia zapewniania ciągłości działania

Wykład / ćwiczenia

Plany ciągłości działania

Ćwiczenie: przygotowanie planu ciągłości

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład / ćwiczenia

Testowanie ciągłości działania

Ćwiczenie: przygotowanie scenariusza testów ciągłości działania

Wykład / ćwiczenia

Ocena skuteczności BCMS (SZCD)

Ćwiczenie: przygotowanie wskaźników skuteczności BCMS (SZCD)

Wykład / ćwiczenia

Stałe doskonalenie BCMS (SZCD), powiązanie ISO 22301 z innymi istotnymi normami

Dyskusja moderowana / ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Wprowadzenie do BCMS (SZCD)

    Główne pojęcia ISO 22301

   3. Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Proces zarządzania ryzykiem

   4. Dyskusja moderowana / wykład / ćwiczenia temat:

    Kontekst organizacyjny z BCMS (SZCD)

    Ćwiczenie: identyfikacja celów organizacji biorąc pod uwagę oczekiwania stron zainteresowanych

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / ćwiczenia temat:

    Role i odpowiedzialności

    Ćwiczenie: Segregacja obowiązków w ramach BCMS (SZCD)

   2. Wykład / ćwiczenia temat:

    Planowanie BCMS (SZCD)

    Ćwiczenie: cele procesu SZBI (system zarządzania bezpieczeństwem informacji)

   3. Wykład / ćwiczenia temat:

    Wsparcie procesu BCMS (SZCD)

   4. Wykład / ćwiczenia temat:

    Proces zarządzania incydentami

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład / ćwiczenia temat:

    Analiza wpływu na biznes oraz analiza ryzyka

    Ćwiczenie: identyfikacja procesów i ich ryzyk

   2. Wykład / ćwiczenia temat:

    Istotne zabezpieczenia stosowane w trakcie wdrażania BCMS (SZCD)

   3. Wykład / ćwiczenia temat:

    Strategia zapewniania ciągłości działania

   4. Wykład / ćwiczenia temat:

    Plany ciągłości działania

    Ćwiczenie: przygotowanie planu ciągłości

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład / ćwiczenia temat:

    Testowanie ciągłości działania

    Ćwiczenie: przygotowanie scenariusza testów ciągłości działania

   2. Wykład / ćwiczenia temat:

    Ocena skuteczności BCMS (SZCD)

    Ćwiczenie: przygotowanie wskaźników skuteczności BCMS (SZCD)

   3. Wykład / ćwiczenia temat:

    Stałe doskonalenie BCMS (SZCD), powiązanie ISO 22301 z innymi istotnymi normami

   4. Dyskusja moderowana / ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

 1. Poznanie wymagań ISO 22301,
 2. Poznanie sposobów identyfikacji krytycznych procesów (Business Impact Analysis),
 3. Poznanie zasad tworzenia MAC (Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji),
 4. Poznanie sposobu identyfikacji ryzyk dla procesów,
 5. Poznanie kluczowych ról dla BCMS (SZCD) oraz ich odpowiedzialności,
 6. Poznanie podstawowych technik zapewniania ciągłości działania,
 7. Poznanie kluczowych czynników sukcesu udanego wdrożenia BCMS (SZCD) w organizacji.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Wymagania normy ISO 22301:2020”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły