Wymogi systemu antykorupcyjnego

Wymogi systemu antykorupcyjnego
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

Dowiedz się, jakie są wymogi systemu antykorupcyjnego na szkoleniu prowadzonym przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem w organach ścigania, w tym w CBA.


 1. Na szkoleniu DEKRA poznasz ryzyka korupcyjne, które mogą wystąpić w Twojej organizacji.
 2. Dowiesz się, jaki wymogi antykorupcyjne nakładają na podmioty już obowiązujące i dopiero projektowane przepisy i regulacje.
 3. Nasz doświadczony trener przedstawi Ci wymagania systemu antykorupcyjnego oraz wyjaśni, jakie są środki antykorupcyjne, jakie są podstawowe elementy procedur antykorupcyjnych i co powinno znaleźć się w polityce antykorupcyjnej organizacji.
 4. Zdobędziesz wiedzę, jak analizować ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych w Twojej organizacji oraz poznasz najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania korupcji.Zgłoś się już dziś po ofertę na szkolenie dla Twojej firmy!* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »

Program szkolenia:

Dlaczego warto mieć system antykorupcyjny? - ryzyka korupcyjne w organizacji 


Symptomy, typowe zachowania sprzyjające korupcji, źródła ryzyka:

 1. ryzyka kontaktów biznesowych i relacji z udziałem osób wykonujących funkcje publiczne,
 2. czynniki sprzyjające korupcji w organizacji.


Zalecenia i wymogi wynikające z wytycznych i (projektowanych) przepisów

Wytyczne i zalecenia, dobre praktyki i przykłady rozwiązań, przepisy (i projekty) odnoszące się do wymogów antykorupcyjnych

 

Wymogi systemu antykorupcyjnego – skuteczne i proporcjonalne

Środki antykorupcyjne, procedury, komunikacja, organizacja i zakres odpowiedzialności:

 1. odpowiedzialność za system antykorupcyjny – budowa kompetencji w organizacji,
 2. środki antykorupcyjne i elementy ich skuteczności,
 3. polityka antykorupcyjna dla organizacji – zakres i sposób komunikacji,
 4. analiza ryzyka korupcji w organizacji – identyfikacja obszarów,
 5. procedury antykorupcyjne i ich podstawowe elementy,
 6. istota systemu dla sygnalistów – zasady tworzenia,
 7. elementy szkoleń antykorupcyjnych – praktyczne doświadczenia,
 8. praktyczny warsztat z tworzenia środków antykorupcyjnych.


Dobre praktyki w zakresie budowania środków przeciwdziałania praktykom korupcyjnym

Co decyduje o skuteczności systemów przeciwdziałania korupcji:

 1. niezbędne elementy systemu antykorupcyjnego.
 2. co może zabezpieczyć organizację przed kłopotami? 


Ekspert prowadzący szkolenie:

 

Szkolenie prowadzi trener - ekspert w zakresie:

 1. ekspert rozwiązań compliance,
 2. specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 3. koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

 

Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.

Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.

Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiad doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Wymogi systemu antykorupcyjnego” wystawione przez Spółkę DEKRA Polska

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły