Zafałszowania żywności - food fraud

Zafałszowania żywności - food fraud
Cena netto 1099.00 zł
Cena brutto 1351.77 zł

Opis

Weź udział w szkoleniu DEKRA i dowiedz się, jak zapobiegać przypadkom food fraud, czyli zafałszowania żywności.


 1. Dlaczego fałszowana jest żywność? Jakie są sposoby fałszowania żywności? Jakie produkty żywnościowe są najczęściej fałszowane? Na te pytania odpowiedzi uzyskasz na szkoleniu DEKRA.
 2. Poznasz prawne definicje fałszowania żywności, którymi posługują się systemy zapewnienia jakości oraz prawo żywnościowe.
 3. Nauczysz się, jak skutecznie zarządzać ryzykiem wystąpienia food fraud oraz jak zapobiegać procederowi zafałszowania żywności.


Zapisz się na szkolenie już teraz!

Uczestnicy szkolenia

 1. Nabędą wiedzę w zakresie definicji prawnych i normatywnych dotyczących fałszowania żywności.
 2. Nabędą umiejętność zapobiegania, przygotowania się i zarządzania ryzykiem fałszowania żywności.
 3. Uzyskają kompetencje społeczne polegające na świadomej komunikacji wewnętrznej w zakresie fałszowania żywności.

Osoby zainteresowane

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana /Wykład

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana /Wykład

Zafałszowanie żywności w teorii

Omówienie definicji ujętych w normach systemów zapewnienia jakości oraz w prawie żywnościowym

Dyskusja moderowana /Wykład

Przyczyny fałszowania żywności

Dyskusja moderowana /Wykład

Sposoby fałszowania żywności

Dyskusja moderowana /Wykład

Najczęściej fałszowane produkty spożywcze

Dyskusja moderowana /Wykład

Skutki fałszowania żywności

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /Warsztaty

Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Planu ograniczenia oszustwa produktowego:

 • powołanie Zespołu ds. oszustw,
 • identyfikacja potencjalnego ryzyka zafałszowania produktów,
 • ocena podatności na oszustwa związane z produktem,
 • opracowanie Planu łagodzenia skutków oszustw,
 • realizacja i monitorowanie Planu łagodzenia skutków oszustw,
 • monitorowanie i doskonalenie Planu łagodzenia skutków oszustw
Wykład /Warsztaty

Przeprowadzenie oceny ryzyka oszustwa wybranego środka spożywczego:

 • identyfikacja ryzyka,
 • dokonanie oceny ryzyka,
 • opracowanie planu postępowania wobec zidentyfikowanego ryzyka,
 • wprowadzenie w życie środków kontroli i ich kontrola,
 • przegląd i doskonalenie procesu
Wykład /Warsztaty

Opracowanie planu łagodzenia skutków oszustwa:

 • identyfikacja potencjalnego ryzyka oszustwa,
 • analiza podatności produktów na ryzyko oszustwa,
 • opracowanie planu ograniczania ryzyka,
 • wdrażanie i monitorowanie kontroli zgodnie z planem ograniczania oszustw dotyczących produktów,
 • przegląd oraz doskonalenie planu ograniczania oszustw
Dyskusja moderowana /Ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana /Wykład temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Dyskusja moderowana /Wykład temat:

    Zafałszowanie żywności w teorii

    Omówienie definicji ujętych w normach systemów zapewnienia jakości oraz w prawie żywnościowym

   3. Dyskusja moderowana /Wykład temat:

    Przyczyny fałszowania żywności

   4. Dyskusja moderowana /Wykład temat:

    Sposoby fałszowania żywności

   5. Dyskusja moderowana /Wykład temat:

    Najczęściej fałszowane produkty spożywcze

   6. Dyskusja moderowana /Wykład temat:

    Skutki fałszowania żywności

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /Warsztaty temat:

    Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Planu ograniczenia oszustwa produktowego:

    • powołanie Zespołu ds. oszustw,
    • identyfikacja potencjalnego ryzyka zafałszowania produktów,
    • ocena podatności na oszustwa związane z produktem,
    • opracowanie Planu łagodzenia skutków oszustw,
    • realizacja i monitorowanie Planu łagodzenia skutków oszustw,
    • monitorowanie i doskonalenie Planu łagodzenia skutków oszustw
   2. Wykład /Warsztaty temat:

    Przeprowadzenie oceny ryzyka oszustwa wybranego środka spożywczego:

    • identyfikacja ryzyka,
    • dokonanie oceny ryzyka,
    • opracowanie planu postępowania wobec zidentyfikowanego ryzyka,
    • wprowadzenie w życie środków kontroli i ich kontrola,
    • przegląd i doskonalenie procesu
   3. Wykład /Warsztaty temat:

    Opracowanie planu łagodzenia skutków oszustwa:

    • identyfikacja potencjalnego ryzyka oszustwa,
    • analiza podatności produktów na ryzyko oszustwa,
    • opracowanie planu ograniczania ryzyka,
    • wdrażanie i monitorowanie kontroli zgodnie z planem ograniczania oszustw dotyczących produktów,
    • przegląd oraz doskonalenie planu ograniczania oszustw
   4. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

 1. Efektem szkolenia jest nabycie wiedzy o definicjach prawnych i normatywnych dotyczących fałszowania żywności.
 2. Efektem szkolenia jest umiejętność zapobiegania, przygotowania się i zarządzania ryzykiem fałszowania żywności do wykorzystania w firmie, w której pracuje uczestnik.
 3. Efektem szkolenia jest uzyskana kompetencja społeczna polegająca na świadomej komunikacji wewnętrznej w zakresie fałszowania żywności.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Zafałszowania żywności – food fraud”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły