Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » ISO 37002 - system zarządzania sygnalistami

ISO 37002 - system zarządzania sygnalistami

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie wymagań projektu normy ISO 37002 – Whistleblowing Management System, w kontekście wymagań prawnych, dobrych praktyk i przykładów zastosowań.

Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu compliance, zarządzania systemem zgłoszeń od sygnalistów.

Celem szkolenia jest wsparcie osób odpowiedzialnych za przygotowanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji zarówno sektora publicznego jak i prywatnego

Szkolnie ma odniesienie do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów).

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia: 

 • znał podstawowe zagadnienia z związane z funkcjonowaniem systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz sygnalistów,
 • potrafił zaplanować i przygotować system zarządzania sygnalistami w swojej organizacji
 • znał zadania i funkcje najwyższego kierownictwa organizacji i osób/zespołu odpowiedzialnego za system zgłaszania nieprawidłowości,
 • potrafił przygotować dokumentację związaną z systemem zarzadzania sygnalistami,
 • znała wymogi i zalecenia związane z ochroną sygnalisty,
 • potrafił określić wymogi i zakres wsparcia systemu zarzadzania sygnalistami,
 • potrafił przygotować programy szkolenia,
 • znał zalecenia w zakresie budowy, utrzymania i doskonalenia systemu.
 

Szkolenie adresowane jest do:

 • Członków zarządów
 • Dyrektorów Działów ds. Compliance
 • Pracowników Działów ds. Compliance
 • Pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy
 • Managerów ds. zarzadzanie ryzykiem
 • Specjalistów Działów Ryzyka 
 • Specjalistów z Działów Prawnych 
 • Specjalistów z Działów Audytu
 • Specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej
 • Specjalistów z Działów Finansów
 • Specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych 
 • Inspektor ds. ochrony danych osobowych
 • Prawników
 • Doradców
 • Osób odpowiedzialnych za utrzymanie systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz prowadzenie działań następczych związanych ze zgłoszeniami,
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance i ochroną sygnalistów
 • Osób, które zajmują się lub będą zajmować się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów i prowadzeniem działań następczych
 

Program szkolenia

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

9:00- 12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

 

Podstawowe pojęcia związane z sygnalistami

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Wprowadzenie do normy ISO 37002, podstawowe pojęcia i definicje

Prezentacja

Dyskusja moderowana

 

Definicje kontekstu organizacji i jej potrzeb oraz zakresu sytemu dla sygnalistów

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Rola przywództwa i osób odpowiedzialnych za system zgłoszeń

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Planowanie systemu i działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i nadużyciom

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

12:30-13.15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Przygotowywanie zasobów, dobór kompetencji, komunikacja i szkolenia dla pracowników

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Prowadzenie działań następczych – weryfikacja zgłoszeń, podejmowanie decyzji, przekazywanie informacji i zawiadomień

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Utrzymywanie i doskonalenie systemu zgłaszania nieprawidłowości, wskaźniki i oceny

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Audyt systemu zgłaszania, przegląd kierownictwa oraz doskonalenie i naprawa

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Ćwiczenia

 

Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń o nieprawidłowościach w kontekście roli i zadań oficera compliance w organizacji

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Warsztaty

 

Pułapki i dobre praktyki w zakresie wdrażania systemów dla sygnalistów

Prezentacja

Dyskusja moderowana

Warsztaty

 

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Dyskusja moderowana

Ankiety

 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób, zmian w wersji normy ISO 37002, wprowadzania przepisów implementujących zapisy dyrektywy UE o sygnalistach oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

 

Efekty szkolenia

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

⎯   zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze zgodności dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów,

⎯   zna i rozumie obowiązki i zadania w kontekście systemu zgłaszania nieprawidłowości, ochrony sygnalistów i działań następczych,

⎯   zna zakres współpracy między funkcją przyjmowania zgłoszeń o potencjalnych nieprawidłowościach a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji, oceny ryzyka, przeciwdziałania korupcji i nadużyciom,

⎯   potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania sygnalistami,

⎯  zna zakres szkoleń dla pracowników dotyczących systemu zgłaszania, procedur, sposobu korzystania z kanałów zgłaszania oraz zasady ochrony sygnalisty,

⎯   ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania sygnalistami w organizacji.

 
 

 

Dokument wystawiany po szkoleniu

uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. ISO/DIS 37002 – system zarządzania sygnalistami wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.

 
   
 
  Harmonogram szkoleń DEKRA     Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
             
  Harmonogram szkoleń »     Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
   
 

Podobne szkolenia:

Auditor Wewnętrzny, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001

ISO 37001 – system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Pełnomocnik ds. zgodności w jednostkach samorządu terytorialnego

Compliance Officer

Inspektor Ochrony Danych

Wymogi systemu antykorupcyjnego

Prowadzenie dialogu z sygnalistami

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Najbliższe szkolenia

31.01.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
11.02.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
29.04.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21.07.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
22.09.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21.11.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.