Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Audit wewnętrzny ISO 9001

Adresaci szkolenia

Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarzadzania jakością,pełnomocnicy ds. systemu zarzadzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarzadzania jakością pracownicy pracujący w systemu zarzadzania jakością i zainteresowani systemem zarzadzania jakością.  
 

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego.
 2. znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.
 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
 
 

 

Program szkolenia

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień I

09:00 – 09:15

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

09.45 – 10.30

1.  Wprowadzenie

2.  System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Wykład

Praca w grupach

10.30 – 10.45

Przerwa

 

10.45 – 12.30

3.  Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie

Ćwiczenie nr 1: Test z wymagań normy ISO 9001:2015

Ćwiczenie nr 2: Opis spostrzeżeń

Wykład

Ćwiczenia w grupach

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15 – 14.45

 

4.  Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

•     Definicje auditu

•     Fazy auditu

•     Cele auditu

•     Wyniki auditu

•        Podejście procesowe do auditu – audit procesu

•     Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie nr 3: Kwalifikacja spostrzeżeń

Ćwiczenie nr 4: Zarządzanie ryzykiem w procesie

Wykład

Ćwiczenia w grupach

14.45 – 15.00

Przerwa

 

15.00 – 16.00

5.Omówienie procedury auditu wewnętrznego

• Planowanie auditu

• Przygotowanie się do auditu

• Prowadzenie auditu

• Tworzenie zapisów z auditu

• Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie nr 5: Działania korygujące

Wykład

Ćwiczenia w grupach

 

 

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień II

09.00 – 10.30

6.  Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Wyznaczenie zespołów auditorskich

•   Określenie zakresów i celów auditów

•   Zapoznanie się z dokumentacją

•   Przygotowanie planu auditu

Praca w grupach

10.30 – 10.45

Przerwa

 

10.45 – 12.30

6.  Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Przygotowanie listy zagadnień do auditu

Praca w grupach

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15 – 14.45

 

7.  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 1 grupa

Praca w grupach

14.45 – 15.00

Przerwa

 

15.00 – 15.45

8.  Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 2 grupa

9.  Opracowanie wyników auditów i prezentacja

Praca w grupach

15:30 – 15:45

Sprawdzian wiedzy

Test

15:45 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Dyskusja moderowana, ankiety

 
 


 

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50%>>

 

 

 

Efekty szkolenia

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normie ISO 9001:2015 i istotę zmian wymagań normy ISO 9001:2015 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania normy ISO 9001:2015 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowychsformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań normy ISO 9001:2015,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
 
 

 

Osoby zainteresowane lepszym przygotowaniem się do szkolenia i zgłębienia wiedzy o wymaganiach normy ISO 9001 zachęcamy do udziału w:

 1. jednodniowym szkoleniu pt. ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością [link do szkolenia: https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/system-zarzadzania-jakoscia-wymagania] lub
 2. dwugodzinnym webinarze pt. ISO 9001:2015 - wprowadzenie do systemu zarządzania jakością – webinarium [link do webinaru: https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/ISO-9001:2015-wprowadzenie-do-systemu-zarz%C4%85dzania-jako%C5%9Bci%C4%85-webinarium
 
 

 

Ocena skuteczności szkolenia

 
 1. 100% uczestników weźmie udział w szkoleniu przez pełne 14 godzin ( 12 godzin dydaktycznych) zgodnie z programem merytorycznym.
 2. 100% uczestników weźmie udział w  5 ćwiczeniach grupowych z technik audytowania
 3. 100% uczestników przeprowadzi audyt symulacyjny (przeprowadzi spotkanie otwierające, przeprowadzi rozmowę z audytowanymi, zada odpowiednie pytania z wykorzystaniem listy pytań i dokona oceny, sporządzi notatki, wypełni dokumenty zrobi spotkanie zamykające z zakomunikowaniem wyników audytu)
 4. Minimum 75% uczestników szkolenia osiągnie wynik testu nie mniejszy niż 75% zgodności 
 5. Średnia ocena nie mniejsza niż 4,5 na 6 punktów, wynikająca z ankiety oceny szkolenia
 
 

 

Dokument wystawiany po szkoleniu

 
Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na zajęciach, udział w ćwiczeniach oraz zaliczenie testu. Osoby, które nie zaliczą testu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015  
 

 

Podobne szkolenia

 

DEKRAISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością

DEKRAPełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

DEKRAAuditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 
Harmonogram szkoleń DEKRA    Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

 

Osoby zainteresowane lepszym przygotowaniem się do szkolenia i zgłębienia wiedzy o wymaganiach normy ISO 9001 zachęcamy do udziału w:

 1. jednodniowym szkoleniu pt. ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością [link do szkolenia: https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/system-zarzadzania-jakoscia-wymagania] lub

dwugodzinnym webinarze pt. ISO 9001:2015 - wprowadzenie do systemu zarządzania jakością – webinarium [link do webinaru: https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/ISO-9001:2015-wprowadzenie-do-systemu-zarz%C4%85dzania-jako%C5%9Bci%C4%85-webinarium

Najbliższe szkolenia

04-05.11.2021 Warszawa brak miejsc Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
23-24.11.2021 szkolenie internetowe - brak miejsc Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
29-30.11.2021 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
01-02.12.2021 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
16-17.12.2021 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
20-21.01.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
22-23.02.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
10-11.03.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-22.04.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
24-25.05.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-22.06.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-22.07.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
18-19.08.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
13-14.09.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
20-21.10.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
22-23.11.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
20-21.12.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.