Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Zintegrowany System Zarządzania

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał definicje, cele i kryteria auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby auditowania wewnętrznego.
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

 

Adresaci szkolenia

auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarzadzania jakością,środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy
 

Program szkolenia

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień I

09:00–12.30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

Wprowadzenie

System zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Wykład

Praca w grupach

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001– podstawowe zasady

Ćwiczenie: Test z wymagań normISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Wykład

Ćwiczenia w grupach

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15–16.00

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby audytowania wewnętrznego

Wykład

Dyskusja

 

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień II

09.00–12.30

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznego

Wykład

Dyskusja

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15–16.00

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

•   Definicje auditu

•   Fazy auditu

•   Cele auditu

•   Wyniki auditu

•   Podejście procesowe do auditu – audit procesu

•   Auditowanie ryzyk w procesie

Ćwiczenie: Kwalifikacja spostrzeżeń

Wykład

Ćwiczenia w grupach

Omówienie procedury auditu wewnętrznego

•   Planowanie auditu

•   Przygotowanie się do auditu

•   Prowadzenie auditu

•   Tworzenie zapisów z auditu

•   Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie: Działania korygujące

Wykład

Ćwiczenia w grupach

 

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień III

09.00–12.30

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Wyznaczenie zespołów auditorskich

•   Określenie zakresów i celów auditów

•   Zapoznanie się z dokumentacją

•   Przygotowanie planu auditu

Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Przygotowanie listy zagadnień do auditu

Praca w grupach

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15–16:00

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 1 grupa

Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 2 grupa

Opracowanie wyników auditów i prezentacja

Praca w grupach

Sprawdzian wiedzy

Test

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Dyskusja moderowana, ankiety

 
 

 

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50%>>

 
   

Efekty szkolenia

 

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
 
 

 

Dokument wystawiany po szkoleniu

 

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor Wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”.

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

 
 

 

Podobne szkolenia

 

DEKRAPełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

DEKRAPełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001, ISO 50001

DEKRAAudytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001 – szkolenie odnawiające i przedłużające kompetencje

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 

Podobne usługi DEKRA

 

DEKRACertyfikacja ISO 14001

DEKRACertyfikacja ISO 9001

DEKRACertyfikacja ISO 45001

 
   
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

09-11.02.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-23.03.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
11-13.04.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
16-18.05.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
06-08.06.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
18-20.07.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
10-12.08.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
05-07.09.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
10-12.10.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
07-09.11.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
07-09.12.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.