Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

DEKRA – Szkolenia eksperckie - Bezpieczeństwo Informacji

Cele szkolenia

 • Przygotowanie do uzyskania uprawnień audytora wiodącego zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Cele szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Nauczenie zasad obowiązujących w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.

Cele szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Nauczenie uczestnika szkolenia jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz norm serii ISO 27000.

Cele szkolenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • Pokazanie co daje audyt firmie i osobie przeprowadzającej audyt – motywacja własna audytora.
 • Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzeniem kwalifikacji na audytora wiodącego.
 • Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora wiodącego wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji.
 

Adresaci szkolenia oraz wymagania dla kandydatów na audytorów wiodących ISO 27001

 • zainteresowani prowadzeniem audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • posiadanie minimum 4 lata doświadczenia zawodowego.
Uczestnikom szkolenia przyda się znajomość systemów informatycznych.
 
Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50%>>

Program szkolenia:

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

 Dzień 1

09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji

Znaczenie i cel wdrażania SZBI

Korzyści z wdrożenia SZBI

Struktura, hierarchia i wzajemne powiązania pomiędzy dokumentami specyficznymi dla SZBI

Wymagania prawne i regulacyjne istotne dla bezpieczeństwa informacji

Terminologia

Rodzina normy serii ISO 27000

Wykład oraz dyskusja

Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2017-12:

 • Kontekst organizacji,
 • Przywództwo,
 • Planowanie w tym szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji i zarządzanie ryzykiem

Wykład oraz ćwiczenia

12:30-13.15

Przerwa obiadowa

 

13:15-17:00

Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2017-12:

 • Wsparcie,
 • Działania operacyjne,
 • Ocena wyników,
 • Doskonalenie

Wykład oraz ćwiczenia

Analiza celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załączniku A do normy:

 • Polityki bezpieczeństwa informacji,
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji,
 • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich

Wykład oraz ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia

 

 Dzień 2

09:00-12:30

Analiza celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załączniku A do normy:

 • Zarządzanie aktywami,
 • Kontrola dostępu,
 • Kryptografia
 • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • Bezpieczna eksploatacja,
 • Bezpieczeństwo komunikacji,
 • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów

Wykład oraz ćwiczenia

 

 

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-

17:00

Analiza celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załączniku A do normy:

 • Relacje z dostawcami,
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania,
 • Zgodność

Wykład oraz ćwiczenia

Sprawdzenie znajomości normy (ćwiczenia)

Ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia

 

Dzień 3

09:00

Cele, założenia i podstawowe pojęcia audytu wg ISO 19011 i odpowiednie fragmenty ISO / IEC 17021, ISO / IEC 27006 i ISO / IEC 27007

Wykład oraz dyskusja

 

Metodyka audytu: omówienie metodyki audytu i wyjaśnienie roli jej poszczególnych etapów

Wykład oraz dyskusja

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-17:00

Planowanie audytu: prezentacja i omówienie technik planowania audytów

Wykład oraz ćwiczenia

Rozpoznawanie niezgodności: ćwiczenia oparte na faktycznych i fikcyjnych sytuacjach z przedsiębiorstw i urzędów

Ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie trzeciego dnia

 

Dzień 4

09:00-12:30

Planowanie audytów ćwiczeniowych

Przygotowanie się do audytów

Ćwiczenia

Opracowanie planu audytu, sporządzenie listy pytań kontrolnych, analiza dokumentacji

Ćwiczenia

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-17:00

Przeprowadzenie dwóch audytów ćwiczeniowych

Omówienie wyników.

Ćwiczenia

 

 

Podsumowanie i zakończenie czwartego dnia

 

Dzień 5

09:00-13:00

Powtórka wiedzy

Dyskusja

Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy (test wewnętrzny)

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Test

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Metodologia szkolenia: szkolenie zawiera minimum czterdzieści pięć godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń.

 
   

Efekty szkolenia

 

Efekty szkolenia w zakresie nabytej wiedzy:

 • Uczestnik będzie znał normę ISO 27001 na potrzeby audytu wewnętrznego.
 • Uczestnik będzie potrafił przygotować plan audytu w oparciu o dokumentację SZBI i określone punkty normy ISO 27001.
 • Uczestnik będzie potrafił przygotować listę pytań do audytowanych zgodnie z planem.

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych umiejętności:

 • Uczestnik będzie potrafił przeprowadzać audyt zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem.
 • Uczestnik będzie potrafił sformułować i zapisać prawidłowo: niezgodność, uwagę i szanse na doskonalenie (potencjał do doskonalenia).
 • Uczestnik będzie potrafił prawidłowo zakwalifikować niezgodność do punktu normy ISO 27001.
 • Uczestnik będzie potrafił sporządzić kompletny i użyteczny raport z audytu.
 • Uczestnik będzie potrafił sformułować i zapisać prawidłowo: działanie korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze po audycie.

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych:

 • Uczestnik będzie potrafił uzasadnić wynik audytu odpowiednim dowodem.
 • Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić ocenę skuteczności działań i taka ocenę udokumentować.
 
 

Dokument wystawiany po szkoleniu

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001:2017”.

 
   

Podobne szkolenia

 

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

DEKRAWymagania normy ISO 27001

DEKRAISO 27001 - praktyczne podejście do opracowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Cyberbezpieczeństwo dla niespecjalistów

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

24-28.01.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-25.03.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
20-24.06.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
26-30.09.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.