Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Zintegrowany System Zarządzania

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał definicje, cele i kryteria auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001na potrzeby auditowania wewnętrznego.
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

 

Adresaci szkolenia

auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarzadzania jakością,środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy
 

Program szkolenia

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień I

09:00–12.30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

Wprowadzenie

System zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001

Wykład

Praca w grupach

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001– podstawowe zasady

Ćwiczenie: Test z wymagań normISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001

Wykład

Ćwiczenia w grupach

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15–16.00

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001na potrzeby audytowania wewnętrznego

Wykład

Dyskusja

 

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień II

09.00–12.30

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznego

Wykład

Dyskusja

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15–16.00

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

•   Definicje auditu

•   Fazy auditu

•   Cele auditu

•   Wyniki auditu

•   Podejście procesowe do auditu – audit procesu

•   Auditowanieryzyk w procesie

Ćwiczenie: Kwalifikacja spostrzeżeń

Wykład

Ćwiczenia w grupach

Omówienie procedury auditu wewnętrznego

•   Planowanie auditu

•   Przygotowanie się do auditu

•   Prowadzenie auditu

•   Tworzenie zapisów z auditu

•   Przygotowanie raportu z auditu

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie: Działania korygujące

Wykład

Ćwiczenia w grupach

 

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

Dzień III

09.00–12.30

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Wyznaczenie zespołów auditorskich

•   Określenie zakresów i celów auditów

•   Zapoznanie się z dokumentacją

•   Przygotowanie planu auditu

Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego

•   Przygotowanie listy zagadnień do auditu

Praca w grupach

12:30 – 13.15

Przerwa obiadowa

 

13.15–16:00

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 1 grupa

Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego  - 2 grupa

Opracowanie wyników auditów i prezentacja

Praca w grupach

Sprawdzian wiedzy

Test

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Dyskusja moderowana, ankiety

 
 

 

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50%>>

 
   

Efekty szkolenia

 

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.
 
 

 

Dokument wystawiany po szkoleniu

 

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor Wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i ISO 45001:2018”.

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

 
 

 

Podobne szkolenia

 

DEKRAPełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

DEKRAPełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001, ISO 50001

DEKRAAudytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001 – szkolenie odnawiające i przedłużające kompetencje

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 

Podobne usługi DEKRA

 

DEKRACertyfikacja ISO 14001

DEKRACertyfikacja ISO 9001

DEKRACertyfikacja ISO 45001

 
   
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

27-29.01.2020 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
03-05.02.2020 Gdańsk Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
26-28.02.2020 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
23-25.03.2020 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
20-22.04.2020 Kraków Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
18-20.05.2020 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
15-17.06.2020 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
01-03.07.2020 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
19-21.08.2020 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-23.09.2020 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
28-30.09.2020 Kraków Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-23.10.2020 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
02-04.11.2020 Poznań Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
16-18.11.2020 Wrocław Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
09-11.12.2020 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.