Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

ZAREJESTRUJ SIĘ

DEKRA – Szkolenia eksperckie - Bezpieczeństwo Informacji

Cele szkolenia

 • Przygotowanie do zdania testu kompetencji na audytora wiodącego ISO 22301 przeprowadzonego przez jednostkę akredytowaną do certyfikacji personelu DEKRA Certification Sp. z o.o.
 • Przygotowanie do uzyskania uprawnień audytora wiodącego zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2019.
 • Przygotowanie do uzyskania certyfikatu uprawniającego do przeprowadzania audytów cyberbezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu).


Cele szkolenia w zakresie wiedzy:

 • Nauczenie zasad obowiązujących w systemie zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301.


Cele szkolenia w zakresie umiejętności:

 • Nauczenie uczestnika szkolenia jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz norm ISO 22301 i ISO 19011.


Cele szkolenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • Pokazanie co daje audyt firmie i osobie przeprowadzającej audyt – motywacja własna audytora.
 • Ocena umiejętności kandydatów i potwierdzeniem kwalifikacji na audytora wiodącego.
 • Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora wiodącego wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji.
 

Adresaci szkolenia oraz wymagania dla kandydatów na audytorów wiodących ISO 22301

 • Zainteresowani prowadzeniem audytów systemu zarządzania ciągłością działania.
 • Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego.
 • Posiadanie certyfikatu audytora wewnętrznego.
 • Posiadanie doświadczenia w przeprowadzeniu minimum dwóch audytów wewnętrznych zgodnych z ISO 22301.
 

Szczegółowe wymagania dla osób przystępujących do testu kompetencji na audytora wiodącego PN-EN ISO 22301:2014 przeprowadzonego przez jednostkę akredytowaną do certyfikacji personelu DEKRA Certification Sp. z o.o.

 • Posiadanie minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w organizacjach zajmujących się ciągłością działania, z czego co najmniej 1 rok pełniąc lub wykonując funkcje związane z ciągłością działania (np. pełnienia funkcji Pełnomocnika SZCD/Specjalisty ds. ciągłości działania/Audytora wewnętrznego ISO 22301 lub doradztwa/szkoleń w zakresie ciągłości działania);
 • Przydatna będzie znajomość technologii informacyjnych;
 • Mile widziane doświadczenie audytowe, obejmujące wstępne określanie zakresu i planowanie, przegląd dokumentacji i szacowania ryzyka, ocenę wdrożenia i opracowanie formalnego raportu z audytu w wymiarze co najmniej 2 audytów, z tego co najmniej 4 dni na miejscu w audytowanej organizacji.
 

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50%>>

 

Program szkolenia

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

 

Dzień 1

09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Dyskusja moderowana

Co to jest system zarządzania ciągłością działania

Znaczenie i cel wdrażania SZCD

Korzyści z wdrożenia SZCD

Struktura, hierarchia i wzajemne powiązania pomiędzy dokumentami specyficznymi dla SZCD

Wymagania prawne i regulacyjne istotne dla ciągłości działania

Terminologia

Wykład oraz dyskusja

Wymagania normy PN-EN ISO 22301:2019:

 • Kontekst organizacji,
 • Przywództwo,
 • Planowanie
 • w tym analiza BIA oraz zarządzanie ryzykiem

Wykład oraz ćwiczenia

12:30-13.15

Przerwa obiadowa

 

13:15-17:00

Wymagania normy PN-EN ISO 22301:2019:

 • Wsparcie,
 • Działania operacyjne,
 • Ocena wyników,
 • Doskonalenie

Wykład oraz ćwiczenia

Sprawdzenie znajomości normy (ćwiczenia)

Wykład oraz ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia

 

 

Dzień 2

09:00-12:30

Cele, założenia i podstawowe pojęcia audytu wg ISO 19011 i odpowiednie fragmenty ISO / IEC 17021

Wykład oraz ćwiczenia

Metodyka audytu: omówienie metodyki audytu i wyjaśnienie roli jej poszczególnych etapów

 

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-17:00

Planowanie audytu: prezentacja i omówienie technik planowania audytów

Wykład oraz ćwiczenia

Rozpoznawanie niezgodności: ćwiczenia oparte na faktycznych i fikcyjnych sytuacjach z przedsiębiorstw i urzędów

Ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia

 

Dzień 3

09:00-10:45

Planowanie audytów ćwiczeniowych

Przygotowanie się do audytów

Wykład oraz dyskusja

Opracowanie planu audytu, sporządzenie listy pytań kontrolnych, analiza dokumentacji

Wykład oraz ćwiczenia

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-

17:00

Przeprowadzenie audytów ćwiczeniowych

Omówienie wyników.

Ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie trzeciego dnia

 

Dzień 4

09:00-12:30

Audytowanie najwyższego kierownictwa

Ćwiczenia

Audytowanie BIA i analizy ryzyka

Ćwiczenia

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-

17:00

Audytowanie działań operacyjnych

Ćwiczenia

Audytowanie oceny, pomiarów i monitorowania

Ćwiczenia

Podsumowanie i zakończenie czwartego dnia

 

Dzień 5

09:00-12:30

Omówienie procesu egzaminowania

Powtórka wiedzy

Dyskusja

Przygotowanie i przeprowadzenie audytu (egzamin praktyczny)

Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy (test)

Ogłoszenie i omówienie wyników

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Egzamin

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

45

 

   

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Metodologia szkolenia: szkolenie zawiera minimum czterdzieści pięć godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń.

 


 

Efekty szkolenia

 

Efekty szkolenia w zakresie nabytej wiedzy:

 • Uczestnik będzie znał normę ISO 22301 na potrzeby audytu wewnętrznego;
 • Uczestnik będzie potrafił przygotować plan audytu w oparciu o dokumentację SZCD i określone punkty normy ISO 22301;
 • Uczestnik będzie potrafił przygotować listę pytań do audytowanych zgodnie z planem.

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych umiejętności:

 • Uczestnik będzie potrafił przeprowadzać audyt zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem;
 • Uczestnik będzie potrafił sformułować i zapisać prawidłowo: niezgodność, uwagę i szanse na doskonalenie (potencjał do doskonalenia);
 • Uczestnik będzie potrafił prawidłowo zakwalifikować niezgodność do punktu normy ISO 22301;
 • Uczestnik będzie potrafił sporządzić kompletny i użyteczny raport z audytu;
 • Uczestnik będzie potrafił sformułować i zapisać prawidłowo: działanie korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze po audycie.

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych:

 • Uczestnik będzie potrafił uzasadnić wynik audytu odpowiednim dowodem;
 • Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić ocenę skuteczności działań i taka ocenę udokumentować.
 
 

Dokument wystawiany po szkoleniu

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2019”.

 

*Certyfikat „Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2019”.

 

Po zakończeniu szkolenia, oraz pod warunkiem spełnienia wymagań dla kandydatów ubiegających sięcertyfikat audytora wiodącego, uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikacyjną DEKRA Certification Sp. z o.o.

 

Opłata za egzamin wynosi 1499 zł netto i może być wniesiona wspólnie z opłatą za szkolenie.

 
 

 

Podobne szkolenia

 

DEKRAWymagania normy ISO 22301

DEKRAPełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO

DEKRACyberbezpieczeństwo dla niespecjalistów

DEKRAUstawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jakie wymagania musi spełnić Twoje przedsiębiorstwo? - webinar

DEKRAAudytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

 


 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
   
   

Najbliższe szkolenia

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.