Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szkolimy w oparciu o nowe wymagania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018


DEKRA – Szkolenia eksperckie - Zintegrowany System Zarządzania

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat:
 • Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przedstawiciela kierownictwa.
 • Przygotowanie pełnomocnika do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 14001, ISO 45001 i integracji z ISO 9001.
 • Pokazanie jakie są zasady zarządzania w systemach zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
 • Nauczenie najważniejszych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
 • Pokazanie jak zaplanować, koordynować i nadzorować działania systemowe, aby dawały korzyść organizacji.
 • Pokazanie jak przygotować dokumentację ZSZ.
 • Pokazanie jak przygotować organizację do certyfikacji ZSZ.
 • Uświadomienie jak utrzymywać i doskonalić ZSZ.

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50%>>

 
 

Program szkolenia


Godziny

Temat


Metoda szkolenia

 

 

Pierwszy dzień szkolenia

9:00-12.30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów, programu i spodziewanych efektów

Dyskusja moderowana

Test wiedzy znajomości z wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia

Wspólne omówienie wyników testu

Test

Dyskusja moderowana

Wprowadzenie, uporządkowanie wiedzy:

-  znaczenie i cel wdrażania ZSZ,

-  korzyści z wdrożenia ZSZ,

-  budowa ZSZ w oparciu o zasady podejścia procesowego,

-  prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania,

-  zarządzanie ryzykiem w ZSZ,

-  dokumentowanie ZSZ

Wykład

Dyskusja

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

- integracja systemów

- rola kierownictwa i pełnomocnika w ZSZ: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audity wewnętrzne, działania jakości

Wykład

Ćwiczenie

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

- najważniejsze zasady zarządzania

- identyfikacja klientów i ich oczekiwań

- zarządzanie procesowe

- polityka jakości, środowiska, bhp

- kontekst organizacji

- zarządzanie ryzykiem

- wymagania prawne

- monitorowanie danych systemowych

Wykład

Dyskusja

Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja norm:

- ISO 9001

- ISO 14001

- ISO 45001

Wykład

Dyskusja moderowana

Ćwiczenie

 

 

Drugi dzień szkolenia

9:00-12:30

Wymagania i interpretacja norm:

- ISO 9001

- ISO 14001

- ISO 45001

Wykład

Dyskusja moderowana

Ćwiczenie

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Wymagania i interpretacja norm:

- ISO 9001

- ISO 14001

- ISO 45001

Wykład

Dyskusja moderowana

Ćwiczenie

 

 

Trzeci dzień szkolenia

9:00-12:30

Promocja jakości wśród pracowników

- zainteresowane grupy pracowników

- kanały i metody komunikacji

- dobór treści

- po co robimy to co robimy

Wykład

Ćwiczenie

Audity wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania:

- dobór i szkolenie auditorów wewnętrznych

- cele i plan auditów

- audity zintegrowane czy osobno na każdą normę

- przebieg auditu, w tym m.in.: stwierdzenia auditorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena

Wykład

Ćwiczenie

12:30-13.15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Certyfikacja ZSZ:

- przygotowanie pracowników i organizacji

- proces certyfikacji

- najczęściej pojawiające się niezgodności

Wykład

Dyskusja moderowana

Runda pytań i odpowiedzi

Ciągłe doskonalenie:

- metoda PDCA

- działania korygujące i zapobiegawcze

- przegląd ZSZ

- monitorowanie, pomiary danych systemowych

Dyskusja moderowana

 

Test

Test

Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Dyskusja moderowana, ankiety

 
 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie w celu zapewnienia jakości nauczania.

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

 
 

 

Metodyka szkolenia

 
Szkolenie ma charakter teoretyczno – warsztatowy. Wykłady teoretyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu omawianej tematyki. W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia uczą się tworzyć dokumenty ZSZ, m.in. procesy, procedury, zintegrowaną politykę jakości oraz cele jakościowe.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności dotyczące:
 • opracowywania dokumentacji ZSZ
 • określania funkcji ZSZ oraz korzyści z tego wynikających
 • identyfikowania, opisywania oraz nadzorowania procesów
 • skutecznego przekazywania informacji na temat procesów innym pracownikom
 • doskonalenia ZSZ: jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy.
 
 

 

Adresaci szkolenia

 
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (ZSZ).  
 

 

Korzyści ze szkolenia

 
Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

1) znał i rozumiał znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji.
2) znał i rozumiał rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ,
3) znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
4) znał i rozumiał definicje systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
5) znał i rozumiał najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
6) znał i rozumiał pojęcie działań systemowych,
7) znał i rozumiał zasady opracowania i nadzorowania dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

1) umiał zinterpretować i zastosować najważniejsze wymagania zawarte w z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
2) umiał zaplanować i nadzorować działania systemowe tak aby dostarczały korzyści dla organizacji,
3) umiał utworzyć i nadzorować dokumentację SZJ,
4) umiał sporządzić harmonogram audytu wewnętrznego,
5) umiał wytypować kandydatów na audytorów wewnętrznych,
6) umiał nadzorować realizację audytów wewnętrznych,
7) umiał ocenić pracę audytorów,
8) umiał przygotować przegląd zarządzania i sporządzić po nim raport,
9) umiał przygotować organizację do auditu jednostki certyfikującej,
10) umiał monitorować dane systemowe,
11) umiał planować i realizować działania doskonalące.

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

1) potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia wymagań zawartych w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
2) potrafił przeprowadzić przegląd zarządzania z pokazaniem korzyści systemów zarządzania,
3) potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
4) potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy systemu zarządzania,
5) potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
6) potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i/lub usług.
 
   
 

Dokument wystawiany po szkoleniu: certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018”

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

 
   

Podobne szkolenia

 

DEKRAPełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001, ISO 50001

DEKRAAuditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO 45001

DEKRAAudytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001 – szkolenie odnawiające i przedłużające kompetencje

 

Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 

Najbliższe szkolenia

13-15.12.2021 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
12-14.01.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
02-04.02.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
28-30.03.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
25-27.04.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
04-06.05.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
13-15.06.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
11-13.07.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
03-05.08.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
26-28.09.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
03-05.10.2022 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
24-26.10.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
21-23.11.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
12-14.12.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.