Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne

Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne
Cena netto 1599.00 zł

Opis

Poznaj najbardziej aktualne informacje na temat wymagań prawnych dotyczących gospodarki odpadami.


 1. Dowiedz się, jak prawidłowo interpretować przepisy prawa dotyczące gospodarowania odpadami.
 2. Naucz się analizować obowiązki, które regulacje dotyczące gospodarowania odpadami nakładają na przedsiębiorców.


Zarejestruj się jeszcze dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Drugim celem szkolenia jest wskazanie i analiza obowiązków dla przedsiębiorców.

Szkolenie adresowane jest zarówno do podmiotów wytwarzających odpady w tym świadczących usługi m.in. w zakresie remontów, budowy, konserwacji i napraw, jak również podmiotów transportujących, zbierających i przetwarzających odpady, a także osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów, prawidłową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, jak również do organów administracji publicznej właściwych w sprawach z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ODPADÓW w tym w szczególności:

 • prawo UE, przepisy krajowe w tym znaczenie aktów prawa miejscowego w gospodarce odpadami,

 • zmiany w obowiązujących przepisach i przepisy przejściowe.

Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach

PODSTAWOWE POJĘCIA, WYMAGANIA, OBOWIĄZKI w tym w szczególności:

 • definicja odpadu, rodzaje odpadów,

 • możliwość i przesłanki uznania za produkt uboczny,

 • właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,

 • zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarujących odpadami.

Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach

KLASYFIKACJA ODPADÓW w tym w szczególności:

 • katalog odpadów,

 • zasady klasyfikacji,

 • odpady niebezpieczne – kryteria klasyfikacji,

 • odpady komunalne – charakterystyka,

 • źródła powstawania odpadów.

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach

OSPODAROWANIE ODPADAMI w tym w szczególności:

 • hierarchia postępowania z odpadami,

 • zasady postępowania z odpadami,

 • zbieranie i transport odpadów,

 • przekazywanie odpadów kolejnym posiadaczom,

 • możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym.

Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach

DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI w tym w szczególności:

 • zezwolenia, pozwolenia, wpisy do rejestrów,

 • procedury zmierzające do wydania decyzji w tym zakres składanych wniosków,

 • organy właściwe do wydania decyzji, stawki opłat skarbowych.

Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ w tym w szczególności:

 • obowiązek prowadzenia ewidencji

 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,

 • najważniejsze terminy w ewidencji i sprawozdawczości.

Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KONTROLE I KARY W GOSPODARCE ODPADAMI w tym w szczególności:

 • rodzaje sankcji za niewłaściwe gospodarowanie odpadami,

 • wysokość administracyjnych kar pieniężnych ,

 • kto i za co ponosi odpowiedzialność,

 • kto i jakim zakresie może przeprowadzać kontrole.

16:00-16:30 Dyskusja moderowana, ankiety

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach temat:

    REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ODPADÓW w tym w szczególności:

    • prawo UE, przepisy krajowe w tym znaczenie aktów prawa miejscowego w gospodarce odpadami,

    • zmiany w obowiązujących przepisach i przepisy przejściowe.

   3. Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach temat:

    PODSTAWOWE POJĘCIA, WYMAGANIA, OBOWIĄZKI w tym w szczególności:

    • definicja odpadu, rodzaje odpadów,

    • możliwość i przesłanki uznania za produkt uboczny,

    • właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów,

    • zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarujących odpadami.

   4. Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach temat:

    KLASYFIKACJA ODPADÓW w tym w szczególności:

    • katalog odpadów,

    • zasady klasyfikacji,

    • odpady niebezpieczne – kryteria klasyfikacji,

    • odpady komunalne – charakterystyka,

    • źródła powstawania odpadów.

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach temat:

    OSPODAROWANIE ODPADAMI w tym w szczególności:

    • hierarchia postępowania z odpadami,

    • zasady postępowania z odpadami,

    • zbieranie i transport odpadów,

    • przekazywanie odpadów kolejnym posiadaczom,

    • możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym.

   2. Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach temat:

    DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI w tym w szczególności:

    • zezwolenia, pozwolenia, wpisy do rejestrów,

    • procedury zmierzające do wydania decyzji w tym zakres składanych wniosków,

    • organy właściwe do wydania decyzji, stawki opłat skarbowych.

   3. Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach temat:

    EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ w tym w szczególności:

    • obowiązek prowadzenia ewidencji

    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,

    • najważniejsze terminy w ewidencji i sprawozdawczości.

   4. Aktywna prezentacja - połączenie zagadnień teoretycznych oraz ich omówienie na przykładach temat:

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KONTROLE I KARY W GOSPODARCE ODPADAMI w tym w szczególności:

    • rodzaje sankcji za niewłaściwe gospodarowanie odpadami,

    • wysokość administracyjnych kar pieniężnych ,

    • kto i za co ponosi odpowiedzialność,

    • kto i jakim zakresie może przeprowadzać kontrole.

  4. 16:00-16:30

   1. Dyskusja moderowana, ankiety temat:

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

 1. Uzyskanie kompleksowej teoretycznej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami z możliwością jej praktycznego zastosowania podczas ćwiczeń,
 2. Uzyskanie niezwykle praktycznej wiedzy w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny,
 3. Ugruntowanie i usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami,
 4. Możliwość omówienia i skonsultowania z wykładowcą – prawnikiem zagadnień i problemów pojawiających się w praktyce,
 5. Dzięki zaproponowanej formie case study, uczestnicy zyskują nadto możliwość „nauki na błędach innych”.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne”

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie.
- Michał
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły