Compliance

Compliance

Wykaż się zaangażowaniem w utrzymaniu standardów compliance i systemu zarządzania antykorupcyjnego w Twojej firmie!


Zdobądź wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Compliance Officera.


Poznaj regulacje standardów ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002. Uzyskaj kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji auditora Systemu Zarządzania Zgodnością lub pełnomocnika ds. zgodności w jednostkach samorządu terytorialnego.


Dowiedz się jak wdrożyć i utrzymać System Zarządzania Antykorupcyjnego zgodny z normą ISO 37001.


Zdobądź umiejętności planowania i wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania sygnalistami w firmie. Skorzystaj z eksperckiej wiedzy trenerów DEKRA w zakresie prowadzenia dialogu z sygnalistami. 


Wzmocnij kompetencje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu według zmian wynikających z dyrektyw AML.


Zarejestruj się na wybrane szkolenie już dziś!