Dbamy o bezpieczeństwo procesowe i funkcjonalne

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I FUNKCJONALNE

„Włącz świadomość zagrożeń związanych z pyłami palnymi do programów szkoleniowych pracowników i firm członkowskich, poprzez profesjonale kursy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną. Uwzględnij:

- charakterystykę pyłu palnego, zwłaszcza energię zapłonu i minimalne stężenie substancji wybuchowych;

- najlepsze praktyki minimalizujące gromadzenie się kurzu, zwłaszcza na wysoko położonych powierzchniach;

- praktyki w zakresie bezpiecznego utrzymywania porządku.”


Rekomendacja CSB*


Dołącz do naszej społeczności uczących się i rozwijaj swoje umiejętności dzięki kursom e-learningowym z bezpieczeństwa procesowego oferowanym przez DEKRA!
“Incorporate combustible dust hazard awareness into employee and member companies’ training programs, such as the Safety and Health Management Systems training course. Include combustible dust characteristics, especially ignition energy and minimum explosible concentration; best practices for minimizing dust accumulation, especially on elevated surfaces; and safe housekeeping practices.”


CSB Recommendation*


Join our learning community and develop your skills with e-learning courses in process safety offered by DEKRA!


*https://www.csb.gov/