Zintegrowane systemy zarządzania

Zintegrowane systemy zarządzania

Poznaj wymagania norm ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), ISO 22301 (ciągłość działania) oraz ISO 45001 (BHP), jak również regulacje RODO podczas szkoleń z zintegrowanych systemów zarządzania.


Uzyskaj kompletną wiedzę i kompetencje niezbędne, aby pełnić funkcje pełnomocnika i auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.


Wybierz intersujące Cię szkolenie i zapisz się już dziś!