Zintegrowane systemy zarządzania

Poznaj wymagania norm ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), ISO 22301 (ciągłość działania) oraz ISO 45001 (BHP), jak również regulacje RODO podczas szkoleń z zintegrowanych systemów zarządzania.


Uzyskaj kompletną wiedzę i kompetencje niezbędne, aby pełnić funkcje pełnomocnika i auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.


Wybierz intersujące Cię szkolenie i zapisz się już dziś!