Certyfikacja BREEAM w praktyce

Certyfikacja BREEAM w praktyce
Cena netto

Opis

* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Poznaj praktyczne aspekty projektowania i prowadzenia robót budowlanych w budynkach certyfikowanych w systemie BREEAM.


 1. Czym jest zrównoważone budownictwo?
 2. Jakie kryteria podlegające ocenie w systemie BREEAM?
 3. Jak opisać procedury formalne związane z zieloną certyfikacją budynku?

Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami projektowania oraz prowadzenia robót budowlanych budynków certyfikowanych w wielokryterialnym systemie oceny budynków BREEAM.


Po tym kursie będziesz w stanie:

 1. posługiwać się fachową terminologią związaną z budownictwem zrównoważonym i certyfikacją BREEAM
 2. rozróżniać typy certyfikacji BREEAM
 3. wskazać wymagania minimalne dla poszczególnych poziomów certyfikacji
 4. określić kryteria podlegające ocenie w systemie BREEAM
 5. opisać procedury formalne związane z certyfikacją
 6. wskazać główne aspekty praktyczne związane z projektowaniem budynków certyfikowanych w systemie BREEAM
 7. wskazać główne aspekty praktyczne związane z prowadzeniem robót budowlanych inwestycji podlegających certyfikacji BREEAM
 8. wziąć udział w pracach projektowych lub wykonawczych budynku ubiegającego się o certyfikat BREEAM

Uczestnicy procesu inwestycyjnego budynków certyfikowanych w systemie BREEAM:

 1. przedstawiciele Inwestora biorący aktywny udział w procesie certyfikacji BREEAM
 2. projektanci, architekci, inżynierowie projektujący budynki zgodne z BREEAM
 3. wykonawcy prowadzący budowy budynków certyfikowanych

 1. Powitanie, wstęp, zapoznanie uczestników
 2. Wprowadzenie do zrównoważonego budownictwa i systemów oceny zielonych budynków na świecie i w Polsce
 3. Wprowadzenie do BREEAM
 4. historia, fakty, liczby
 5. cele certyfikacji
 6. typy certyfikacji BREEAM
 7. poziomy certyfikacji, punktacja
 8. kryteria oceny
 9. Kryteria oceny na przykładzie BREEAM International NC 2013
 10. Studium przypadku budynku certyfikowanego w BREEAM
 11. BREEAM w praktyce
 12. procedura formalna certyfikacji
 13. etapy procesu certyfikacji
 14. role i odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego
 15. podstawowe pojęcia
 16. BREEAM praktyczne aspekty projektowania
 17. BREEAM praktyczne aspekty prowadzenia robót budowlanych
 18. Przegląd norm i standardów powiązanych z certyfikacją BREEAM
 19. BREEAM ćwiczenia praktyczne w grupach
 20. Pytania i odpowiedzi

Wykłady, ćwiczenia

 1. możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie projektowym i wykonawczym budynku ubiegającego się o certyfikat BREEAM
 2. praktyczna wiedza dotycząca wdrażania standardów BREEAM w procesie projektowym i wykonawczym
 3. umiejętność posługiwania się fachową terminologią związaną ze zrównoważonym rozwojem i certyfikacja BREEAM
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. Prowadzący dostosowywał ilość i długość przerw, komunikacja była sprawna, nie było problemów technicznych.
- Andrzej
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia