Harmonogram

Legenda

  • Kolor zielony - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.

  • Kolor szary - oznacza, że DEKRA przyjmuje zapisy na to szkolenie.

  • Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami.

Zarządzanie jakością

Zintegrowane systemy zarządzania

Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych

Nazwa Szkolenia Cena Netto Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Inspektor Ochrony Danych 1999.00 zł
Internet
15-17.07.2024
Internet
28-30.08.2024
Internet
16-18.09.2024
Internet
23-25.10.2024
Internet
13-15.11.2024
Internet
11-13.12.2024
Wymagania normy ISO 27001 1099.00 zł
Internet
13.08.2024
Internet
18.10.2024
Internet
21.11.2024
Internet
17.12.2024
Zmiany w normie ISO/IEC 27001:2022 i ich wpływ na istniejący system bezpieczeństwa informacji 1099.00 zł
Internet
07.08.2024
Internet
13.11.2024
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 1749.00 zł
Internet
30-31.07.2024
Internet
28-29.08.2024
Internet
25-26.09.2024
Internet
30-31.10.2024
Internet
26-27.11.2024
Internet
18-19.12.2024
Szkolenie aktualizujące dla audytorów wewnętrznych z zakresu ISO/IEC 27001:2022 1749.00 zł
Internet
02-03.10.2024
Internet
03-04.12.2024
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 3849.00 zł
Internet
22-26.07.2024
Internet
02-06.09.2024
Internet
23-27.09.2024
Internet
21-25.10.2024
Internet
25-29.11.2024
Internet
09-13.12.2024
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO 3849.00 zł
Internet
26-29.08.2024
Internet
28-31.10.2024
Internet
16-19.12.2024
ISO 27002 - dobre praktyki zabezpieczania informacji na podstawie wymagań normy 1099.00 zł
Internet
07.11.2024
Wymagania normy ISO 22301 1999.00 zł
Internet
17-18.10.2024
Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 3849.00 zł
Internet
30.09.2024 04.10.2024

Compliance

Bezpieczeństwo żywności

Motoryzacja

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zarządzanie środowiskowe

Nazwa Szkolenia Cena Netto Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
ISO 14001 - wymagania systemu zarządzania środowiskowego 899.00 zł
Internet
16.10.2024
Internet
02.12.2024
Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne 1599.00 zł
Internet
18.07.2024
Internet
05.11.2024

Energetyka jądrowa

Nazwa Szkolenia Cena Netto Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 19443 1999.00 zł
Internet
14-15.11.2024

Efektywność energetyczna i wodna

Zrównoważony rozwój

Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów

Biomasa, emisja gazów cieplarnianych

Nazwa Szkolenia Cena Netto Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Aktualne wymagania w systemach zrównoważonego rozwoju dla biopaliw: REDcert i KZR INIG (ścieżka: biopaliwa i biopłyny) 1599.00 zł
Internet
05.11.2024
Zasady obliczania emisji gazów cieplarnianych 1599.00 zł
Internet
31.10.2024

REACH, CLP

SCC, VCA, HOT WORK

Nazwa Szkolenia Cena Netto Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Uprawnienia VCA dla pracowników budowlanych 1749.00 zł
Ostrzeszów
26.07.2024

Wyroby medyczne

Nazwa Szkolenia Cena Netto Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 1749.00 zł
Internet
13-14.11.2024
ISO 13485 – wymagania normy, auditor wewnętrzny, pełnomocnik jakości 3849.00 zł
Internet
19-22.11.2024

Lotnictwo

Budownictwo

Nazwa Szkolenia Cena Netto Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji 2499.00 zł
Internet
22-24.07.2024
Internet
25-27.09.2024
Internet
22-24.10.2024
Internet
02-04.12.2024
Certyfikacja BREEAM w praktyce 1999.00 zł
Internet
14.10.2024

Łańcuch dostaw