Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 28.11.2024
Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 01.03.2024
Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 31.07.2024
Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 07.11.2024
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 19.12.2023
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 20.02.2024
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 20.02.2024
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 16.04.2024

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).