Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 13.06.2024
Deklaracja zgodności i oznakowanie CE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 09.05.2024
Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 09.05.2024
Bezpieczeństwo maszyn - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 25.04.2024
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 16.04.2024
Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 04.04.2024
Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 01.03.2024
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 20.02.2024

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).