Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Bezpieczeństwo maszyn - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 31.10.2024
Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 07.11.2024
Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 28.11.2024
Bezpieczeństwo maszyn - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 29.11.2024
Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 03.12.2024
Deklaracja zgodności i oznakowanie CE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 03.12.2024
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 03.12.2024
Zmiany w normie ISO/IEC 27001:2022 i ich wpływ na istniejący system bezpieczeństwa informacji Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 08.12.2023

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).