Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 20.02.2024
Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 07.02.2024
Deklaracja zgodności i oznakowanie CE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 01.02.2024
Bezpieczeństwo maszyn - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 31.01.2024
Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 25.01.2024
Deklaracja zgodności i oznakowanie CE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 20.12.2023
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 19.12.2023
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 18.12.2024 -
19.12.2024

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).