Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Wymagania GMP+, Audytor Wewnętrzny GMP+, Pełnomocnik ds. GMP+ Bezpieczeństwo żywności Internet 28.11.2023 -
29.11.2023
Compliance Officer Compliance Internet 28.11.2023 -
30.11.2023
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji Budownictwo Internet 28.11.2023 -
30.11.2023
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 Efektywność energetyczna i wodna Internet 29.11.2023 -
30.11.2023
Stalowe statyczne systemy składowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15635 Bezpieczeństwo i higiena pracy Internet 29.11.2023
Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych - wymagania dyrektyw europejskich i prawa krajowego Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 29.11.2023
Zasady obliczania emisji gazów cieplarnianych Biomasa, emisja gazów cieplarnianych Internet 29.11.2023
Bezpieczeństwo informacji w przemyśle motoryzacyjnym na podstawie wymagań TISAX Motoryzacja Internet 29.11.2023 -
30.11.2023

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).