Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Wymagania normy ISO 22301 Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 10.07.2024 -
11.07.2024
ISO 14001 - wymagania systemu zarządzania środowiskowego Zarządzanie środowiskowe Internet 12.06.2024
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML Compliance Internet 11.04.2024
Karty charakterystyki - zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi REACH, CLP Internet 16.04.2024
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju, ESG Zrównoważony rozwój Internet 13.11.2024 -
15.11.2024
Wymagania systemu HACCP - praktyczne warsztaty Bezpieczeństwo żywności Internet 25.03.2024
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 Efektywność energetyczna i wodna Internet 17.04.2024 -
18.04.2024
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 Zarządzanie jakością Internet 12.08.2024 -
13.08.2024

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).