Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 ora... Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 28.10.2024 -
31.10.2024
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 ora... Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 16.12.2024 -
19.12.2024
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 15.03.2024
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 13.06.2024
Ocena ryzyka maszyn według PN-EN ISO 12100 Dyrektywy ue i bezpieczeństwo wyrobów Internet 03.12.2024
Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP REACH, CLP Internet 09.05.2024
Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP REACH, CLP Internet 04.09.2024
Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP REACH, CLP Internet 03.12.2024

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).