Harmonogram

Nazwa  Kategoria  Miejsce  Data 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Zarządzanie jakością Internet 04.09.2024 -
06.09.2024
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Zarządzanie jakością Internet 25.11.2024 -
27.11.2024
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Zarządzanie jakością Internet 03.12.2024 -
05.12.2024
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Zarządzanie jakością Internet 23.04.2024 -
25.04.2024
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 Zarządzanie jakością Internet 21.10.2024 -
23.10.2024
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 ora... Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 08.04.2024 -
11.04.2024
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 ora... Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 24.06.2024 -
27.06.2024
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 ora... Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona dany... Internet 26.08.2024 -
29.08.2024

Termin gwarantowany - oznacza, że szkolenie ma potwierdzony termin i odbędzie się na pewno.
Nadal możesz zapisać się na to szkolenie. (Jeśli wszystkie miejsca są zajęte lub termin jest zbyt krótki, skontaktuj się z nami).